کار دانشجویی

جهت دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.

به اطلاع دانشجویان متقاضی اشتغال به عنوان کار دانشجویی و استاد حل تمرین می رساند هر دانشجو صرفا می تواند برای یک مورد کاردانشجویی اقدام نماید. مراحل مورد نیاز برای اخذ کاردانشجویی به شرح ذیل می باشد.

  1. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات و تکمیل آن
  2. مراجعه به واحد یا گروه آموزشی مربوطه (برای اساتید حل تمرین) و دریافت تاییدیه مسئول مربوطه
  3. مراجعه به مسئول کمیته انضباطی (آقای مهندس بی غم) - مستقر در طبقه ۲ سازمان مرکزی – اتاق ۳۱۴
  4. مراجعه به کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی (آقای محمدپور) و تحویل فرم - مستقر در طبقه ۲ سازمان مرکزی – اتاق ۳۱۴
  • لازم به ذکر است فقط شماره حساب های بانک ملت مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا ضروری است دانشجویانی که حساب بانک ملت ندارند ابتدا نسبت به افتتاح حساب در این بانک اقدام نمایند و سپس فرم را تکمیل نمایند.