لیست سراهای دانشجویی غیردولتی

آخرین به روز رسانی: ۱۲ شهریور ۹۸

 

لیست سراهای غیر دولتی دخترانۀ مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی استان خراسان شمالی برای سال تحصیلی 99-98

لیست سراهای غیر دولتی  پسرانۀ مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی استان خراسان شمالی برای سال تحصیلی 99-98

نرخ‌نامه اجاره‌بهای سراهای دانشجویی غیردولتی بر اساس درجه و سطح سرا  برای هر نیم‌سال در سال تحصیلی 99-98:

درجه

سطح

اجاره‌بهای اتاق ۲ نفره (تومان)

اجاره‌بهای اتاق ۴ نفره (تومان)

اجاره‌بهای اتاق ۶ نفره (تومان)

اجاره‌بهای اتاق ۸ نفره (تومان)

۱

خوب

۱۴۴۰۰۰۰

۱۲۹۶۰۰۰

۱۱۵۲۰۰۰

۱۰۰۸۰۰۰

متوسط

۱۳۶۸۰۰۰

۱۲۲۴۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

۹۳۶۰۰۰

۲

خوب

۱۲۹۶۰۰۰

۱۱۵۲۰۰۰

۱۰۰۸۰۰۰

۸۶۴۰۰۰

متوسط

۱۲۲۴۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

۹۳۶۰۰۰

۷۹۲۰۰۰

۳

خوب

۱۱۵۲۰۰۰

۱۰۰۸۰۰۰

۸۶۴۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

متوسط

۱۰۰۸۰۰۰

۸۶۴۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

۵۷۶۰۰۰

 

سرای غیردولتی افق ۱

 

سرای غیردولتی یاس

 

سرای غیردولتی فرشتگان

 

سرای غیردولتی عفاف ۱

 

سرای غیردولتی ۱۶آذر

 

سرای غیردولتی نور