نیمه صنعتی شدن غذاخوری مرکزی دانشگاه


تعدادی دستگاه‌های صنعتی (کباب‌گیر،‌ کباب‌پز،‌ خورشت‌پز و برنج‌پز) برای غذاخوری مرکزی دانشگاه خریداری و راه‌اندازی شده است. از مزایای فراوان استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان به افزایش سطح بهداشت و کیفیت غذاها و همچنین مغزپخت‌شدن کباب‌کوبیده و جوجه‌کباب در کباب‌پز صنعتی اشاره کرد. در فیلم کوتاه زیر به ترتیب کباب‌گیر،‌ کباب‌پز،‌ خورشت‌پز و برنج‌پز صنعتی راه‌اندازی شده در غذاخوری مرکزی دانشگاه بجنورد را می‌توانید ملاحظه کنید. دانلود فیلم کوتاه
تعدادی دستگاه‌های صنعتی (کباب‌گیر،‌ کباب‌پز،‌ خورشت‌پز و برنج‌پز) برای غذاخوری مرکزی دانشگاه خریداری و راه‌اندازی شده است. از مزایای فراوان استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان به افزایش سطح بهداشت و کیفیت غذاها و همچنین مغزپخت‌شدن کباب‌کوبیده و جوجه‌کباب در کباب‌پز صنعتی اشاره کرد.
در فیلم کوتاه زیر به ترتیب کباب‌گیر،‌ کباب‌پز،‌ خورشت‌پز و برنج‌پز صنعتی راه‌اندازی شده در غذاخوری مرکزی دانشگاه بجنورد را می‌توانید ملاحظه کنید.