دانشگاه بجنورد قهرمان دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی


به گزارش روابط عمومی هیات ورزش‌های دانشگاهی خراسان شمالی، دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی با حضور ۱۷ دانشگاه در ۲۴ رشته ورزشی شامل ۱۳ رشته پسران و ۱۱ رشته دختران در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد، مجموعه ورزشی امام رضا دانشگاه پیام نور بجنورد، مجموعه ورزشی کارگران، مجموعه ورزشی علیدخت، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ۱۹ مهر، سالن ورزشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، و سالن ورزشی موسسه آموزش عالی اشراق در آبان و آذر ۱۳۹۸ برگزار گردید و در پایان این رقابت‌ها:    دانشگاه بجنورد با کسب ۱۹۲ امتیاز از ۹۶ مدال شامل ۳۰ مدال طلا ، ۳۶ مدال نقره و ۳۰ مدال برنز به مقام قهرمانی دست یافت ،   دانشگاه آزاد بجنورد با ۱۴۲ امتیاز از ۶۵ مدال شامل ۲۸ مدال طلا ، ۲۱ مدال نقره ، و ۱۶ مدال برنز در جایگاه دوم   و در نهایت دانشگاه پیام نور بجنورد با ۶۵ امتیاز از ۳۸ مدال شامل ۱۰ مدال طلا، ۷ مدال نقره، و ۲۱ مدال برنز در جایگاه‌ سوم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی قرار گرفتند.     * مقام‌ اول: دانشگاه‌ بجنورد ‌۱۹۲ امتیاز از ۹۶ مدال   * مقام ‌دوم: دانشگاه ‌آزاد ‌بجنورد ۱۴۲ امتیاز از ۶۵ مدال   * مقام ‌سوم: دانشگاه‌ پیام‌نور بجنورد ۶۵ امتیاز از ۳۸ مدال   ▪️ در رده‌بندی تیمی رشته‌ها نیز، دانشگاه بجنورد در ۱۴ رشته شامل فوتسال دختران، دو و میدانی دختران، شنا دختران، شطرنج دختران، تکواندو دختران، و همچنین هندبال پسران، بسکتبال پسران، دو و میدانی پسران، شنا پسران، تنیس روی میز پسران، بدمینتون پسران، جودو پسران و کشتی فرنگی پسران به مقام قهرمانی رسید.   دانشگاه آزاد بجنورد در ۵ رشته شامل کاراته دختران، بسکتبال دختران، والیبال دختران، فوتسال پسران و والیبال پسران به مقام قهرمانی رسید.   دانشگاه کوثر بجنورد در ۲ رشته تنیس‌روی‌میز دختران و بدمینتون دختران، دانشگاه پیام‌نور بجنورد در ۱ رشته‌ هندبال دختران، دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در ۱ رشته شطرنج پسران، و دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی در ۱ رشته کشتی آزاد پسران به قهرمانی دست یافتند.        
به گزارش روابط عمومی هیات ورزش‌های دانشگاهی خراسان شمالی، دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی با حضور ۱۷ دانشگاه در ۲۴ رشته ورزشی شامل ۱۳ رشته پسران و ۱۱ رشته دختران در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد، مجموعه ورزشی امام رضا دانشگاه پیام نور بجنورد، مجموعه ورزشی کارگران، مجموعه ورزشی علیدخت، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ۱۹ مهر، سالن ورزشی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، و سالن ورزشی موسسه آموزش عالی اشراق در آبان و آذر ۱۳۹۸ برگزار گردید و در پایان این رقابت‌ها: 
 
دانشگاه بجنورد با کسب ۱۹۲ امتیاز از ۹۶ مدال شامل ۳۰ مدال طلا، ۳۶ مدال نقره و ۳۰ مدال برنز به مقام قهرمانی دست یافت،
 
دانشگاه آزاد بجنورد با ۱۴۲ امتیاز از ۶۵ مدال شامل ۲۸ مدال طلا، ۲۱ مدال نقره، و ۱۶ مدال برنز در جایگاه دوم
 
و در نهایت دانشگاه پیام نور بجنورد با ۶۵ امتیاز از ۳۸ مدال شامل ۱۰ مدال طلا، ۷ مدال نقره، و ۲۱ مدال برنز در جایگاه‌ سوم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی قرار گرفتند.
 
 
* مقام‌ اول:
دانشگاه‌ بجنورد ‌۱۹۲ امتیاز از ۹۶ مدال
 
* مقام ‌دوم:
دانشگاه ‌آزاد ‌بجنورد ۱۴۲ امتیاز از ۶۵ مدال
 
* مقام ‌سوم:
دانشگاه‌ پیام‌نور بجنورد ۶۵ امتیاز از ۳۸ مدال
 
▪️در رده‌بندی تیمی رشته‌ها نیز، دانشگاه بجنورد در ۱۴ رشته شامل فوتسال دختران، دو و میدانی دختران، شنا دختران، شطرنج دختران، تکواندو دختران، و همچنین هندبال پسران، بسکتبال پسران، دو و میدانی پسران، شنا پسران، تنیس روی میز پسران، بدمینتون پسران، جودو پسران و کشتی فرنگی پسران به مقام قهرمانی رسید.
 
دانشگاه آزاد بجنورد در ۵ رشته شامل کاراته دختران، بسکتبال دختران، والیبال دختران، فوتسال پسران و والیبال پسران به مقام قهرمانی رسید.
 
دانشگاه کوثر بجنورد در ۲ رشته تنیس‌روی‌میز دختران و بدمینتون دختران، دانشگاه پیام‌نور بجنورد در ۱ رشته‌ هندبال دختران، دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در ۱ رشته شطرنج پسران، و دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی در ۱ رشته کشتی آزاد پسران به قهرمانی دست یافتند.