برگزاری مسابقات لیوان چینی بانوان ویژه همکاران و اعضای هیات علمی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم


 اداره تربیت بدنی و فوق برنامه در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت هفته معلم مسابقات لیوان چینی را با همکاری هیات همگانی خراسان شمالی در روز یک شنبه مورخ 97/2/16 در ساعت 12:30 در مجموعه ورزشی سالوک برگزار نماید.

 اداره تربیت بدنی و فوق برنامه در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت هفته معلم مسابقات لیوان چینی را با همکاری هیات همگانی خراسان شمالی در روز یک شنبه مورخ 97/2/16 در ساعت 12:30 در مجموعه ورزشی سالوک برگزار نماید.