اطلاعیه مهم در خصوص تشکیل پرونده وام دانشجویی نیمسال اول ۹۸-۹۷


با توجه به اینکه ثبت درخواست وام مستلزم تشکیل پرونده وام است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر به اطلاع می رسد. 1- تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور ( سند تعهد محضری با حضور دانشجو و ضامن که باید کارمند رسمی و یا پیمانی یکی از ادارات دولتی باشد تنظیم گردد. با توجه به نیاز به حضور ضامن فقط در دفترخانه اسناد رسمی به هیچ وجه نیاز به حضور ضامن در دانشگاه نمی باشد.) 2-تکمیل فرم مشخصات ( با توجه به واریز وام ها به حساب های بانک تجارت لازم است دانشجو از قبل به نام خود افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را در قسمت مربوطه درج نماید.) 3- تهیه فتوکپی از حکم کارگزینی و یا استخدامی ضامن 4- تکمیل فرم ثبت نام در پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.bp.swf.ir ***فرم مشخصات دانشجویان برای دریافت وام  (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)   ***فرم تنظیم سند تعهد محضری  برای دریافت وام   (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)    
با توجه به اینکه ثبت درخواست وام مستلزم تشکیل پرونده وام است، مدارک لازم برای تشکیل پرونده وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر به اطلاع می رسد.
1- تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور ( سند تعهد محضری با حضور دانشجو و ضامن که باید کارمند رسمی و یا پیمانی یکی از ادارات دولتی باشد تنظیم گردد. با توجه به نیاز به حضور ضامن فقط در دفترخانه اسناد رسمی به هیچ وجه نیاز به حضور ضامن در دانشگاه نمی باشد.)
2-تکمیل فرم مشخصات ( با توجه به واریز وام ها به حساب های بانک تجارت لازم است دانشجو از قبل به نام خود افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را در قسمت مربوطه درج نماید.)
3- تهیه فتوکپی از حکم کارگزینی و یا استخدامی ضامن
4- تکمیل فرم ثبت نام در پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.bp.swf.ir
***فرم مشخصات دانشجویان برای دریافت وام (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید) 
***فرم تنظیم سند تعهد محضری برای دریافت وام (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)