گزارش برگزاری مسابقه فوتبال حبابی بانوان دانشگاه به مناسبت روز سلامت


  مسابقه فوتبال حبابی بانوان دانشگاه به مناسبت روز سلامت (بهار   1397)   توضیحات : مسابقه مهیج و مفرح فوتبال حبابی کارکنان خانم و اعضای هیات علمی به مناسبت روز سلامت با همکاری هیات همگانی خراسان شمالی برای اولین بار در دانشگاه بجنورد و حضور 34 نفر در تاریخ 29/1/97 در محل سالن ورزشی سالوک برگزارگردید. مسابقه به صورت تیمی برگزار گردید. هر فرد شرکت کننده در داخل حبابی قرار میگرفت و با توپ فوتسال به هم تیمی های خود پاسکاری می نمود .در پایان از تیم اول مسابقات تقدیر گردید.   جدول و نتایج مسابقات   مقامهای کسب شده مقام اول اعظم قریان سمیرا اخوان پریسا نیلوفر مرضیه شفیع پور   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   سرپرست اجرایی کادر داوری سیده لیلا دلقندی - مریم کمالی افسانه ثاقب   تصاویر مسابقات                  

 

مسابقه فوتبال حبابی بانوان دانشگاه به مناسبت روز سلامت (بهار  1397)

 

توضیحات: مسابقه مهیج و مفرح فوتبال حبابی کارکنان خانم و اعضای هیات علمی به مناسبت روز سلامت با همکاری هیات همگانی خراسان شمالی برای اولین بار در دانشگاه بجنورد و حضور 34 نفر در تاریخ 29/1/97 در محل سالن ورزشی سالوک برگزارگردید. مسابقه به صورت تیمی برگزار گردید. هر فرد شرکت کننده در داخل حبابی قرار میگرفت و با توپ فوتسال به هم تیمی های خود پاسکاری می نمود .در پایان از تیم اول مسابقات تقدیر گردید.  

جدول و نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

مقام اول

اعظم قریان

سمیرا اخوان

پریسا نیلوفر

مرضیه شفیع پور

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی

کادر داوری

سیده لیلا دلقندی- مریم کمالی

افسانه ثاقب

 

تصاویر مسابقات