گزارش برگزاری مسابقه طناب زنی دانشجویان دختر به مناسبت هفته سراهای دانشجویی


مسابقات طناب زنی   دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت هفته سراهای دانشجویی (بهار 1397) توضیحات : مسابقات طناب زنی دختران با حضور 23 نفر از دانشجویان در تاریخ 97/03/07در سرای پردیس برگزار گردید.   در این مسابقه به مدت یک دقیقه زمان برای هر فرد گرفته شد که تعداد طنابهای زده شده شمارش می گردید. و نفرات اول تا سوم مشخص گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.   نتایج مسابقات اول دوم سوم اکرم دارابی سارا رضایی   عاطفه ابراهیمی   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی : سیده لیلا دلقندی محدثه شادمان- فائزه غلامی- فاطمه گرمکی- مریم آذر خرداد   تصاویر مسابقات    

مسابقات طناب زنی  دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت هفته سراهای دانشجویی (بهار 1397)

توضیحات: مسابقات طناب زنی دختران با حضور 23 نفر از دانشجویان در تاریخ 97/03/07در سرای پردیس برگزار گردید.  در این مسابقه به مدت یک دقیقه زمان برای هر فرد گرفته شد که تعداد طنابهای زده شده شمارش می گردید. و نفرات اول تا سوم مشخص گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

 

نتایج مسابقات

اول

دوم

سوم

اکرم دارابی

سارا رضایی

 

عاطفه ابراهیمی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی : سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان- فائزه غلامی- فاطمه گرمکی- مریم آذر خرداد

 

تصاویر مسابقات