گزارش برگزاری مسابقه شاربولینگ فوتبالی دانشجویان دختر به مناسبت سراهای دانشجویی


مسابقات شاربولینگ فوتبالی دانشجویان دختر به مناسبت هفته سراهای دانشجویی (بهار 1397) توضیحات : مسابقات شاربولینگ فوتبالی دانشجویان دختر به مناسبت سراهای دانشجویی و حضور 35 نفر در تاریخ 97/03/04 در سرای پردیس دانشگاه بجنورد برگزار گردید. به هر ورزشکار 2 فرصت شوت داده شد که می­بایست به سمت 10 بولینگ، شوت را انجام دهد و تعداد بولینگهای افتاده شده در هر شوت نوشته و در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.  نتایج مسابقات   مقامهای کسب شده 1. لیلا برونسرا 2. افسانه روحانی 3.مهناز یزدانی   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   کادر اجرایی کادر داوری سیده لیلا دلقندی محدثه شادمان- مریم آذر خرداد   تصاویر مسابقات          

مسابقات شاربولینگ فوتبالی دانشجویان دختر به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

(بهار 1397)

توضیحات: مسابقات شاربولینگ فوتبالی دانشجویان دختر به مناسبت سراهای دانشجویی و حضور 35 نفر در تاریخ 97/03/04 در سرای پردیس دانشگاه بجنورد برگزار گردید. به هر ورزشکار 2 فرصت شوت داده شد که می­بایست به سمت 10 بولینگ، شوت را انجام دهد و تعداد بولینگهای افتاده شده در هر شوت نوشته و در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

 نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

1. لیلا برونسرا

2. افسانه روحانی

3.مهناز یزدانی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

کادر اجرایی

کادر داوری

سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان- مریم آذر خرداد

 

تصاویر مسابقات