گزارش برگزاری مسابقات پیاده روی با شلوار 4 نفره به مناسبت هفته خوابگاهها


  مسابقات پیاده روی با شلوار 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه­ها (بهار 1396)   توضیحات : مسابقات پیاده ­روی با شلوار 4 نفره دختران دانشجو با حضور 4 تیم 4 نفره به مناسبت هفته خوابگاه­ ها در تاریخ 97/02/15 در سرای پردیس برگزار گردید. تیمهای شرکت کننده مسافت تعیین شده را باید در کمترین زمان ممکن طی می ­نمودند و رکورد تیمی خود را به ثبت می رساندند. در پایان مسابقات به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا شد.     نتایج مسابقات تیم اول فائزه غلامی محدثه شادمان فاطمه گرمکی زهرا اسکندری   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی :سیده لیلا دلقندی فاطمه گرمکی، محدثه شادمان، فائزه غلامی   تصاویر مسابقات     ر   مسابقات پیاده روی با شلوار 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه­ها (بهار 1396) توضیحات : مسابقات پیاده­روی با شلوار 4 نفره دختران دانشجو با حضور 4 تیم 4 نفره از دانشجویان به مناسبت هفته خوابگاه­ها در تاریخ 15/02/97 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. تیمهای شرکت کننده مسافت تعیین شده را باید در کمترین زمان ممکن طی می­نمودند و رکورد تیمی خود را به ثبت برسانند. در پایان مسابقات به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا شد.     نتایج مسابقات مقام اول فائزه غلامی محدثه شادمان فاطمه گرمکی محدثه شادمان   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی :سیده لیلا دلقندی فاطمه گرمکی، محدثه شادمان، فائزه غلامی   تصاویر مسابقات        

 

مسابقات پیاده روی با شلوار 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه­ها (بهار 1396)

 

توضیحات: مسابقات پیاده ­روی با شلوار 4 نفره دختران دانشجو با حضور 4 تیم 4 نفره به مناسبت هفته خوابگاه­ ها در تاریخ 97/02/15 در سرای پردیس برگزار گردید. تیمهای شرکت کننده مسافت تعیین شده را باید در کمترین زمان ممکن طی می ­نمودند و رکورد تیمی خود را به ثبت می رساندند. در پایان مسابقات به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا شد.

 

 

نتایج مسابقات

تیم اول

فائزه غلامی

محدثه شادمان

فاطمه گرمکی

زهرا اسکندری

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی :سیده لیلا دلقندی

فاطمه گرمکی، محدثه شادمان، فائزه غلامی

 

تصاویر مسابقات

 

 

ر

 

مسابقات پیاده روی با شلوار 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه­ها (بهار 1396)

توضیحات: مسابقات پیاده­روی با شلوار 4 نفره دختران دانشجو با حضور 4 تیم 4 نفره از دانشجویان به مناسبت هفته خوابگاه­ها در تاریخ 15/02/97 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. تیمهای شرکت کننده مسافت تعیین شده را باید در کمترین زمان ممکن طی می­نمودند و رکورد تیمی خود را به ثبت برسانند. در پایان مسابقات به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا شد.

 

 

نتایج مسابقات

مقام اول

فائزه غلامی

محدثه شادمان

فاطمه گرمکی

محدثه شادمان

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی :سیده لیلا دلقندی

فاطمه گرمکی، محدثه شادمان، فائزه غلامی

 

تصاویر مسابقات

Text Box: Text Box: