گزارش برگزاری مسابقات پرش با گونی درون خوابگاهی دختران به مناسبت هفته سرای های دانشجویی


مسابقات پرش با گونی دانشجویان دختر به مناسبت هفته سراهای دانشجویی (بهار 1397)   توضیحات : مسابقات پرش با گونی دختران دانشجو در پایان هفته  و حضور 21 نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد در تاریخ 97/02/23 در سرای پردیس برگزار گردید. به هر ورزشکار یک گونی داده شد که می بایست مسافت تعیین شده را با پرش در کوتاهترین زمان ممکن طی نمایند. در پایان ورزشکارانی که در مدت زمان کمتری مسافت را طی کردند. مشخص و به مقام های اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.   نتایج مسابقات اول دوم سوم فاطمه گرمکی مهناز یزدانی فاطمه پیشداد   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی : سیده لیلا دلقندی محدثه شادمان – فائزه غلامی- فاطمه گرمکی   تصاویر مسابقات      

مسابقات پرش با گونی دانشجویان دختر به مناسبت هفته سراهای دانشجویی(بهار 1397)

 

توضیحات: مسابقات پرش با گونی دختران دانشجو در پایان هفته  و حضور 21 نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد در تاریخ 97/02/23 در سرای پردیس برگزار گردید. به هر ورزشکار یک گونی داده شد که می بایست مسافت تعیین شده را با پرش در کوتاهترین زمان ممکن طی نمایند. در پایان ورزشکارانی که در مدت زمان کمتری مسافت را طی کردند. مشخص و به مقام های اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

 

نتایج مسابقات

اول

دوم

سوم

فاطمه گرمکی

مهناز یزدانی

فاطمه پیشداد

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی : سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان فائزه غلامی- فاطمه گرمکی

 

تصاویر مسابقات