گزارش برگزاری مسابقات پرس سینه همکاران مرد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر


مسابقات پرس سینه همکاران مرد دانشگاه بجنورد (تابستان1397) توضیحات : مسابقات پرس سینه درون دانشگاهی همکاران مرد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور 10 نفر  در مورخ  1397/05/13راس ساعت 12:30 در محل سالن ورزشی دانشگاه بجنورد برگزار گردید. مسابقه در سه وزن 86-، 100-86 و 100+ کیلوگرم به صورت تک ضرب و با سه تکرا انجام شد. بیشترین وزنه پرس شده به عنوان بهترین رکورد فرد ثبت شد. به نفرات رده اول و دوم   وزن 86- و نفرات اول وزن دوم و سوم جوایز نقدی اهداء خواهد گردید. جدول و نتایج مسابقات وزن 86- وزن 100-86 100+ اول دوم یاسر بیرجندی امید نباتی احمد ریحانی     احسان شعبانی   کادر اجرایی مسابقات مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   سرپرست اجرایی مسابقات داور محمد باهوش محمد باهوش   تصاویر مسابقات    

مسابقات پرس سینه همکاران مرد دانشگاه بجنورد (تابستان1397)

توضیحات: مسابقات پرس سینه درون دانشگاهی همکاران مرد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور 10 نفر  در مورخ  1397/05/13راس ساعت 12:30 در محل سالن ورزشی دانشگاه بجنورد برگزار گردید. مسابقه در سه وزن 86-، 100-86 و 100+ کیلوگرم به صورت تک ضرب و با سه تکرا انجام شد. بیشترین وزنه پرس شده به عنوان بهترین رکورد فرد ثبت شد. به نفرات رده اول و دوم  وزن 86- و نفرات اول وزن دوم و سوم جوایز نقدی اهداء خواهد گردید.

جدول و نتایج مسابقات

وزن 86-

وزن 100-86

100+

اول

دوم

یاسر بیرجندی

امید نباتی

احمد ریحانی

 

 

احسان شعبانی

 

کادر اجرایی مسابقات

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی مسابقات

داور

محمد باهوش

محمد باهوش

 

تصاویر مسابقات