گزارش برگزاری مسابقات پرتاب شوت بسکتبال بانوان دانشگاه به مناسبت آزادسازی خرمشهر


مسابقه پرتاب شوت بسکتبال بانوان دانشگاه به مناسبت آزادسازی خرمشهر (بهار   1397) توضیحات : مسابقه پرتاب شوت بسکتبال کارکنان خانم و اعضای هیات علمی به مناسبت آزادسازی خرمشهر با حضور 13 نفر در تاریخ 97/03/02در محل سالن ورزشی سالوک برگزارگردید. به هر ورزشکار 3 فرصت پرتاب از 3 جهت داده شد که می بایست به سمت حلقه بسکتبال، پرتاب را انجام دهد. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد. جدول و نتایج مسابقات   مقام های کسب شده 1.مریم کمالی 2.هانیه اسحاق زاده -   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   سرپرست اجرایی کادر داوری سیده لیلا دلقندی سیده لیلا دلقندی - مریم کمالی   تصاویر مسابقات  

مسابقه پرتاب شوت بسکتبال بانوان دانشگاه به مناسبت آزادسازی خرمشهر (بهار  1397)

توضیحات: مسابقه پرتاب شوت بسکتبال کارکنان خانم و اعضای هیات علمی به مناسبت آزادسازی خرمشهر با حضور 13 نفر در تاریخ 97/03/02در محل سالن ورزشی سالوک برگزارگردید. به هر ورزشکار 3 فرصت پرتاب از 3 جهت داده شد که می بایست به سمت حلقه بسکتبال، پرتاب را انجام دهد. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

جدول و نتایج مسابقات

 

مقام های کسب شده

1.مریم کمالی

2.هانیه اسحاق زاده

-

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی

کادر داوری

سیده لیلا دلقندی

سیده لیلا دلقندی - مریم کمالی

 

تصاویر مسابقات