گزارش برگزاری مسابقات پرتاب حلقه درون خوابگاهی دانشجویان دختر


  مسابقات پرتاب حلقه دانشجویان دختر دانشگاه (زمستان 1396)   توضیحات : مسابقات پرتاب حلقه درون خوابگاهی دختران دانشجو با حضور 15 نفر از دانشجویان در تاریخ 18/12/96 در محوطه خوابگاه مصلی نژاد برگزار گردید. به هر ورزشکار از فاصله 1 متری 7 فرصت پرتاب داده شد. در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد. جدول و نتایج مسابقات   مقامهای کسب شده حکیمه منگالی زینب دهقانی ریحانه میزایی   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   سرپرست اجرایی کادر داوری و اجرایی سیده لیلا دلقندی محدثه شادمان- فائزه غلامی   تصاویر مسابقات    

 

مسابقات پرتاب حلقه دانشجویان دختر دانشگاه

(زمستان 1396)

 

توضیحات: مسابقات پرتاب حلقه درون خوابگاهی دختران دانشجو با حضور 15 نفر از دانشجویان در تاریخ 18/12/96 در محوطه خوابگاه مصلی نژاد برگزار گردید. به هر ورزشکار از فاصله 1 متری 7 فرصت پرتاب داده شد. در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

جدول و نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

حکیمه منگالی

زینب دهقانی

ریحانه میزایی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی

کادر داوری و اجرایی

سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان- فائزه غلامی

 

تصاویر مسابقات