گزارش برگزاری مسابقات لیگ والیبال همکاران مرد به مناسبت آزاد سازی خرمشهر


مسابقات لیگ والیبال همکاران مرد دانشگاه بجنورد (بهار 1397)   توضیحات : مسابقات لیگ والیبال همکاران مرد به مناسبت آزاد سازی خرمشهر با حضور 7 تیم از همکاران دانشگاه در مورخ 30/02/97 در محل سالن ورزشی آغازگردید. مسابقات به صورت دوره ای برگزار شد و تیم ها هفته ای یک بار و به مدت 6 هفته به رقابت پرداختند. هر تیم با کسب دو ست از سه ست به پیروزی می رسید. مسابقات با توجه به قوانین مسابقات والیبال برگزار گردید. با وجود رقابت تنگاتنگ بین تیم های رده بالای جدول در نهایت تیم حراست   موفق به کسب مقام قهرمانی دومین دوره لیگ والیبال گردید. به تیم های رده اول تا سوم جوایز نقدی اهداء خواهد شد. جدول و نتایج مسابقات تیم اول تیم دوم تیم سوم محسن محتشمی کیا حسین حسین زاده   حسین نقابی مهدی هادی زاده جواد عصمتی ابوالفضل تیموری   رضا سردرودیان مهدی رستگاری   سید عبدالله هاشمی محمد ریحانی سید رضا پرویز   مهدی رحیم زاده   مجید جوان   محمود نبی زاده   سید محمد سلطانی   محمد بیرجندی خلیل حسین زاده رضا کاوانلوئی       میثم ارحامی   مسعود شجاعی   مهدی ارکی   میلاد ضمیری   محمد وحیدی نژاد محمدرحیم یگانه صادق اسماعیل زاده محمود مشکات سروش محمدپور   کادر اجرایی مسابقات مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   سرپرست اجرایی مسابقات داور محمد باهوش حسن میرزایی   تصاویر مسابقات    

مسابقات لیگ والیبال همکاران مرد دانشگاه بجنورد (بهار 1397)

 

توضیحات: مسابقات لیگ والیبال همکاران مرد به مناسبت آزاد سازی خرمشهر با حضور 7 تیم از همکاران دانشگاه در مورخ 30/02/97 در محل سالن ورزشی آغازگردید. مسابقات به صورت دوره ای برگزار شد و تیم ها هفته ای یک بار و به مدت 6 هفته به رقابت پرداختند. هر تیم با کسب دو ست از سه ست به پیروزی می رسید. مسابقات با توجه به قوانین مسابقات والیبال برگزار گردید. با وجود رقابت تنگاتنگ بین تیم های رده بالای جدول در نهایت تیم حراست  موفق به کسب مقام قهرمانی دومین دوره لیگ والیبال گردید. به تیم های رده اول تا سوم جوایز نقدی اهداء خواهد شد.

جدول و نتایج مسابقات

تیم اول

تیم دوم

تیم سوم

محسن محتشمی کیا
حسین حسین زاده
 حسین نقابی
مهدی هادی زاده
جواد عصمتی
ابوالفضل تیموری
 رضا سردرودیان
مهدی رستگاری
 سید عبدالله هاشمی

محمد ریحانی

سید رضا پرویز
 مهدی رحیم زاده

 مجید جوان
 محمود نبی زاده
 سید محمد سلطانی
 محمد بیرجندی
خلیل حسین زاده
رضا کاوانلوئی

 

 

 

میثم ارحامی
 مسعود شجاعی
 مهدی ارکی
 میلاد ضمیری
 محمد وحیدی نژاد
محمدرحیم یگانه

صادق اسماعیل زاده

محمود مشکات
سروش محمدپور

 

کادر اجرایی مسابقات

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی مسابقات

داور

محمد باهوش

حسن میرزایی

 

تصاویر مسابقات