گزارش برگزاری مسابقات قوی تر، سریع تر، بالاتر درون خوابگاهی دانشجویان دختر


  مسابقات قوی تر، سریعتر، بالاتر هفتگی دانشجویان دختر دانشگاه   به مناسبت روز سلامت (بهار 1397)   توضیحات : مسابقات قوی­تر، سریعتر، بالاتر دختران دانشجو با حضور 20 نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد در تاریخ 21/1/97 در خوابگاه پردیس برگزار گردید.   در این مسابقه 4 ایستگاه چیده شده که هر بازیکن باید از ایستگاه اول شروع و سایر ایستگاهها را به ترتیب طی کرده و نهایتا از خط پایان عبور می­کرد. در نهایت برای هر فرد یک رکورد ثبت گردید و نفرات اول تا سوم مشخص گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.   نتایج مسابقات اول دوم سوم فاطمه علایی لیلا خسرو شیری   زهره خسروی پور   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی : سیده لیلا دلقندی محدثه شادمان- فائزه غلامی   تصاویر مسابقات              

 

مسابقات قوی تر، سریعتر، بالاتر هفتگی دانشجویان دختر دانشگاه  

به مناسبت روز سلامت (بهار 1397)

 

توضیحات: مسابقات قوی­تر، سریعتر، بالاتر دختران دانشجو با حضور 20 نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد در تاریخ 21/1/97 در خوابگاه پردیس برگزار گردید.  در این مسابقه 4 ایستگاه چیده شده که هر بازیکن باید از ایستگاه اول شروع و سایر ایستگاهها را به ترتیب طی کرده و نهایتا از خط پایان عبور می­کرد. در نهایت برای هر فرد یک رکورد ثبت گردید و نفرات اول تا سوم مشخص گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

 

نتایج مسابقات

اول

دوم

سوم

فاطمه علایی

لیلا خسرو شیری

 

زهره خسروی پور

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی : سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان- فائزه غلامی

 

تصاویر مسابقات