گزارش برگزاری مسابقات فوتبال دستی درون خوابگاهی دانشجویان پسر


  مسابقات فوتبال دستی خوابگاهی دانشجویان پسر   (زمستان 1396)   توضیحات : مسابقه فوتبال دستی خوابگاهی  با حضور 6 تیم در تاریخ 96/12/04در محل سالن ورزشی سالوک دانشگاه برگزار گردید. ورزشکاران در دو نیمه ­ی سه دقیقه­ ای به رقابت پرداختند. نتایج بازی براساس گل شماری و تعداد خطا بود. در پایان مسابقات از تیم های رده اول تا سوم تقدیرگردید. نتایج مسابقات تیم اول تیم دوم تیم سوم اسماعیل محمدی مرتضی سعادتی الیاس قاسمی احمد رضا فریمانه محمد براتی عارف محمد شاهی   کادر اجرایی و داوری مسابقات مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و داوری سرپرست اجرایی : محمد باهوش مهدی دهقان- عارف محمد شاهی- سجاد ظفری- محمد براتی- حسین عرب نظرگاه                                                                        تصاویر مسابقات                                                       

 

مسابقات فوتبال دستی خوابگاهی دانشجویان پسر

 (زمستان 1396)

 

توضیحات: مسابقه فوتبال دستی خوابگاهی  با حضور 6 تیم در تاریخ 96/12/04در محل سالن ورزشی سالوک دانشگاه برگزار گردید. ورزشکاران در دو نیمه ­ی سه دقیقه­ ای به رقابت پرداختند. نتایج بازی براساس گل شماری و تعداد خطا بود. در پایان مسابقات از تیم های رده اول تا سوم تقدیرگردید.

نتایج مسابقات

تیم اول

تیم دوم

تیم سوم

اسماعیل محمدی

مرتضی سعادتی

الیاس قاسمی

احمد رضا فریمانه

محمد براتی

عارف محمد شاهی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و داوری

سرپرست اجرایی : محمد باهوش

مهدی دهقان- عارف محمد شاهی- سجاد ظفری- محمد براتی- حسین عرب نظرگاه

                                                                       تصاویر مسابقات