گزارش برگزاری مسابقات فوتبال دستی دانشجویان دختر


  مسابقات فوتبال دستی دانشجویان دختر دانشگاه (زمستان 1396)   توضیحات : مسابقات فوتبال دستی درون خوابگاهی دختران دانشجو با حضور 16 نفر از دانشجویان در تاریخ 96/12/18 در محوطه خوابگاه مصلی نژاد، به صورت دو حذفی برگزار گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد. جدول و نتایج مسابقات   مقامهای کسب شده زهره خسروی پور مهدیه شفیعی فاطمه امانی   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   سرپرست اجرایی کادر داوری و اجرایی سیده لیلا دلقندی محدثه شادمان - فائزه غلامی   تصاویر مسابقات        

 

مسابقات فوتبال دستی دانشجویان دختر دانشگاه

(زمستان 1396)

 

توضیحات: مسابقات فوتبال دستی درون خوابگاهی دختران دانشجو با حضور 16 نفر از دانشجویان در تاریخ 96/12/18 در محوطه خوابگاه مصلی نژاد، به صورت دو حذفی برگزار گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

جدول و نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

زهره خسروی پور

مهدیه شفیعی

فاطمه امانی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی

کادر داوری و اجرایی

سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان- فائزه غلامی

 

تصاویر مسابقات