گزارش برگزاری مسابقات طناب کشی پسران به مناسبت هفته سراهای دانشجویی


    مسابقات طناب کشی  پسران به مناسبت هفته سراهای دانشجویی   (بهار ۱۳۹۷)   توضیحات : مسابقه طناب کشی تیمی(سه نفره) پسران در تاریخ 1397/۰۲/26 با حضور 6 تیم در محل سرای پردیس دانشگاه برگزار گردید. هر تیم متشکل از سه نفر بود و با عبور مارکر طناب از موانع مشخص شده روی زمین مسابقه به پایان می رسید. وزن هر تیم 300 کیلو گرم تعیین گردید . در پایان به تیم های اول تا سوم جوایز نقدی اهدا می­گردد . نتایج مسابقات تیم اول (پگاه) تیم دوم (405) تیم سوم (پرسپولیس) اسماعیل محمدی، مهدی سیفی، الیاس قاسمی امیردانا، احسان فنودی، محمدفرخ پور هاشم نارویی، علی خواجه، امیرحسین نومنی کمال   کادر اجرایی و داوری مسابقات مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و داوری سرپرست اجرایی : محمد باهوش   عارف محمد شاهی- مهدی دهقان- میلاد فروردین- سجاد ظفری                                                                        تصاویر مسابقات                                              

 

 

مسابقات طناب کشی  پسران به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

 (بهار ۱۳۹۷)

 توضیحات: مسابقه طناب کشی تیمی(سه نفره) پسران در تاریخ 1397/۰۲/26 با حضور 6 تیم در محل سرای پردیس دانشگاه برگزار گردید. هر تیم متشکل از سه نفر بود و با عبور مارکر طناب از موانع مشخص شده روی زمین مسابقه به پایان می رسید. وزن هر تیم 300 کیلو گرم تعیین گردید . در پایان به تیم های اول تا سوم جوایز نقدی اهدا می­گردد.

نتایج مسابقات

تیم اول (پگاه)

تیم دوم (405)

تیم سوم (پرسپولیس)

اسماعیل محمدی، مهدی سیفی، الیاس قاسمی

امیردانا، احسان فنودی، محمدفرخ پور

هاشم نارویی، علی خواجه، امیرحسین نومنی کمال

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و داوری

سرپرست اجرایی : محمد باهوش

 عارف محمد شاهی- مهدی دهقان- میلاد فروردین- سجاد ظفری

                                                                       تصاویر مسابقات