گزارش برگزاری مسابقات شاربولینگ فوتبالی بانوان دانشگاه به مناسبت هفته بسیج اساتید


مسابقات شاربولینگ فوتبالی بانوان دانشگاه به مناسبت هفته بسیج اساتید   (بهار 1397) توضیحات : مسابقات شاربولینگ فوتبالی کارکنان خانم و اعضای هیات علمی به مناسبت هفته بسیج اساتید و حضور 23 نفر در تاریخ 97/03/21 در مجموعه ورزشی سالوک برگزار گردید. به هر ورزشکار 3 فرصت شوت داده شد که می بایست به سمت 10 بولینگ، شوت را انجام دهد و تعداد بولینگهای افتاده شده در هر شوت نوشته و در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد. جدول و نتایج مسابقات   مقامهای کسب شده 1. بهاره ضیغم جهانی 2. مریم نیازی 3. ملیحه قاسمی   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   کادر اجرایی کادر داوری سیده لیلا دلقندی مریم کمالی   تصاویر مسابقات    

مسابقات شاربولینگ فوتبالی بانوان دانشگاه به مناسبت هفته بسیج اساتید  (بهار 1397)

توضیحات: مسابقات شاربولینگ فوتبالیکارکنان خانم و اعضای هیات علمی به مناسبت هفته بسیج اساتید و حضور 23 نفر در تاریخ 97/03/21 در مجموعه ورزشی سالوک برگزار گردید. به هر ورزشکار 3 فرصت شوت داده شد که می بایست به سمت 10 بولینگ، شوت را انجام دهد و تعداد بولینگهای افتاده شده در هر شوت نوشته و در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

جدول و نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

1. بهاره ضیغم جهانی

2. مریم نیازی

3. ملیحه قاسمی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

کادر اجرایی

کادر داوری

سیده لیلا دلقندی

مریم کمالی

 

تصاویر مسابقات