گزارش برگزاری مسابقات دارت پسران به مناسبت هفته سراهای دانشجویی


    مسابقات دارت پسران به مناسبت هفته سراهای دانشجویی   (بهار ۱۳۹۷)   توضیحات : مسابقه دارت پسران  در تاریخ 1397/03/04 با حضور 21 شرکت کننده در محل سرای پردیس پسران دانشگاه برگزار گردید. مسابقه طبق قوانین ۱۰۱ امتیاز دارت برگزار شد و نفرات برتر به ترتیب براساس کسب سریعتر امتیاز ۱۰۱ مشخص شدند. به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی اهدا می­گردد . نتایج مسابقات اول دوم سوم احسان مهماندوست احسان فنودی مهدی سیفی   کادر اجرایی و داوری مسابقات مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و داوری سرپرست اجرایی : محمد باهوش   عارف محمد شاهی- مهدی دهقان- حسین عرب نظرگاه- سجاد ظفری                                                                        تصاویر مسابقات                                              

 

 

مسابقات دارت پسران به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

 (بهار ۱۳۹۷)

 

توضیحات: مسابقه دارت پسران  در تاریخ 1397/03/04 با حضور 21 شرکت کننده در محل سرای پردیس پسران دانشگاه برگزار گردید. مسابقه طبق قوانین ۱۰۱ امتیاز دارت برگزار شد و نفرات برتر به ترتیب براساس کسب سریعتر امتیاز ۱۰۱ مشخص شدند. به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی اهدا می­گردد.

نتایج مسابقات

اول

دوم

سوم

احسان مهماندوست

احسان فنودی

مهدی سیفی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و داوری

سرپرست اجرایی : محمد باهوش

 عارف محمد شاهی- مهدی دهقان- حسین عرب نظرگاه- سجاد ظفری

                                                                       تصاویر مسابقات