گزارش برگزاری مسابقات دارت درون خوابگاهی دانشجویان دختر


  مسابقات دارت دانشجویان دختر دانشگاه   (زمستان 1396)   توضیحات : مسابقات دارت دختران دانشجو با حضور 27 نفر از دانشجویان در تاریخ 96/12/18 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. ورزشکاران 4 پرتاب را   از فاصله 2 متری پرتاب نمودند. با جمع امتیاز تمامی پرتاب­ها امتیاز فرد محاسبه و نفرات برتر تعیین گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد. جدول و نتایج مسابقات   مقامهای کسب شده فاطمه گرمکی مریم دارایی ماریه آل هوز   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   سرپرست اجرایی کادر داوری و اجرایی سیده لیلا دلقندی محدثه شادمان - فائزه غلامی   تصاویر مسابقات              

 

مسابقات دارت دانشجویان دختر دانشگاه

 (زمستان 1396)

 

توضیحات: مسابقات دارت دختران دانشجو با حضور 27 نفر از دانشجویان در تاریخ 96/12/18 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. ورزشکاران 4 پرتاب را  از فاصله 2 متری پرتاب نمودند. با جمع امتیاز تمامی پرتاب­ها امتیاز فرد محاسبه و نفرات برتر تعیین گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

جدول و نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

فاطمه گرمکی

مریم دارایی

ماریه آل هوز

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی

کادر داوری و اجرایی

سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان- فائزه غلامی

 

تصاویر مسابقات