گزارش برگزاری انتخابات انجمنهای ورزشی دانشگاه


انتخابات انجمن ورزشی در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 17/02/1397 در محل اداره تربیت بدنی و فوق برنامه با حضور جمعی از دانشجویان تربیت بدنی، مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه، کارشناسان تربیت بدنی برگزار گردید. که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:   انجمن ورزشی دانشکده روابط عمومی (فرید رحمانیان چاپشلو) انجمن ورزشی خوابگاه رییس انجمن دانشکده دبیر انجمن دانشکده رییس انجمن خوابگاه دبیر انجمن خوابگاه میلاد فروردین چنار شقایق محمدی عارف محمد شاهی مریم آذرخرداد کمیته مسابقات کمیته فنی کمیته مسابقات کمیته فنی کمیته مسابقات کمیته فنی کمیته مسابقات کمیته فنی محمد براتی علی حاجی بگلو فاطمه عباسی زهرا اسکندری محمد شاهباز مهدی دهقان فائزه غلامی محدثه شادمان لقمان نورانی سینا رهنما زهرا داوری مهدیه شفیعی سجاد ظفری حسین عرب­نظرگاه ندا ساده فاطمه بستانی     فاطمه گرمکی   محمد محمدی محمد جعفری   فهمیه عابدی    

انتخابات انجمن ورزشی در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 17/02/1397 در محل اداره تربیت بدنی و فوق برنامه با حضور جمعی از دانشجویان تربیت بدنی، مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه، کارشناسان تربیت بدنی برگزار گردید. که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

 

انجمن ورزشی دانشکده

روابط عمومی (فرید رحمانیان چاپشلو)

انجمن ورزشی خوابگاه

رییس انجمن دانشکده

دبیر انجمن دانشکده

رییس انجمن خوابگاه

دبیر انجمن خوابگاه

میلاد فروردین چنار

شقایق محمدی

عارف محمد شاهی

مریم آذرخرداد

کمیته مسابقات

کمیته فنی

کمیته مسابقات

کمیته فنی

کمیته مسابقات

کمیته فنی

کمیته مسابقات

کمیته فنی

محمد

براتی

علی

حاجی بگلو

فاطمه

عباسی

زهرا

اسکندری

محمد شاهباز

مهدی

دهقان

فائزه

غلامی

محدثه شادمان

لقمان

نورانی

سینا

رهنما

زهرا

داوری

مهدیه شفیعی

سجاد

ظفری

حسین

عرب­نظرگاه

ندا

ساده

فاطمه

بستانی

 

 

فاطمه گرمکی

 

محمد محمدی

محمد جعفری

 

فهمیه

عابدی