کسب ۲ مدال نقره توسط تیم دو و میدانی دانشگاه بجنورد در مسابقات منطقه ۹ کشور


تیم دو و میدانی دانشگاه بجنورد متشکل از 7 بازیکن به مربیگری آقای بابائی و سرپرستی آقای یگانه  موفق شد در مسابقات منطقه 9 دانشگاههای کشور به میزبانی داشگاه فردوسی مشهد،  در ماده پرتاب نیزه توسط آقای علی حاجی بیگلو به مدال نقره این رقابت‌ها دست یابد و سهمیه حضوردر المپیاد را کسب نماید. همچنین در ماده ۱۰۰*۴ متر امدادی نیز آقایان محمد امیر توکلو، رضا بهبودی، سید محمد سیدپورجوان، و محمد سعید شهمرادی موفق به کسب مدال نقره این دوره از رقابت‌ها گردیدند.

تیم دو و میدانی دانشگاه بجنورد متشکل از 7 بازیکن به مربیگری آقای بابائی و سرپرستی آقای یگانه  موفق شد در مسابقات منطقه 9 دانشگاههای کشور به میزبانی داشگاه فردوسی مشهد،  در ماده پرتاب نیزه توسط آقای علی حاجی بیگلو به مدال نقره این رقابت‌ها دست یابد و سهمیه حضوردر المپیاد را کسب نماید. همچنین در ماده ۱۰۰*۴ متر امدادی نیز آقایان محمد امیر توکلو، رضا بهبودی، سید محمد سیدپورجوان، و محمد سعید شهمرادی موفق به کسب مدال نقره این دوره از رقابت‌ها گردیدند.