کسب یک مدال طلا و سه مدال برنز توسط تیم کاراته دختران دانشگاه بجنورد در مسابقات کاراته دختران منطقه ۹ کشور (سمنان)


   به گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، تیم کاراته دختران دانشگاه بجنورد در پایان رقابت های کاراته دختران منطقه ۹ کشور که میزبانی شهر سمنان برگزار گردید، موفق به کسب نتایج زیر شد.   * مدال طلا: حمیده طهماسبی (کاتا انفرادی)   * مدال برنز: بهار ایزانلو (کومیته وزن ۵۵-)   * مدال برنز: دانشگاه بجنورد (کاتا تیمی رنگی) (حمیده طهماسبی، زهرا دامن جانی، نسیم جوزی‌پور)   * مدال برنز: دانشگاه بجنورد (کاتا تیمی مشکی) (مونس ظهور پرواز، فاطمه خسروی، آرزو سلطانی)  
 
 به گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، تیم کاراته دختران دانشگاه بجنورد در پایان رقابت های کاراته دختران منطقه ۹ کشور که میزبانی شهر سمنان برگزار گردید، موفق به کسب نتایج زیر شد.
 
* مدال طلا: حمیده طهماسبی (کاتا انفرادی)
 
* مدال برنز: بهار ایزانلو (کومیته وزن ۵۵-)
 
* مدال برنز: دانشگاه بجنورد (کاتا تیمی رنگی)
(حمیده طهماسبی، زهرا دامن جانی، نسیم جوزی‌پور)
 
* مدال برنز: دانشگاه بجنورد (کاتا تیمی مشکی)
(مونس ظهور پرواز، فاطمه خسروی، آرزو سلطانی)