کسب موفقیت تیم کشتی بر سکوی سوم توسط کشتی گیران دانشگاه در مسابقات منطقه 9 کشور


تیم کشتی دانشگاه بجنورد در مسابقات کشتی قهرمانی منطقه ۹ کشور، که با حضور ۲۶۰ کشتی گیر و ۱۶ تیم از دانشگاه های مختلف به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار شد، که به مربیگری آقایان مهدی هادیزاده و محمد یوسفی و سرپرستی آقای امین آشفته با ۳ مدال طلا و ۷ مدال برنز موفق به کسب مقام سوم تیمی گردید.نفرات برتر به شرح ذیل می باشد: محمد رستمی مدال طلا مصطفی علیزاده مدال طلا حسین رحمانی مدال طلا محمد شاهباز مدال برنز حمزه دهقان مدال برنز محمد نیکپور مدال برنز آرشام محمدزاده مدال برنز محمود حاتمی مدال برنز  مصطفی پرویزی مدال برنز حسین تاج محمد مدال برنز شایان ذکر است با توجه به حضور کشتی گیران ملی پوش و لیگ برتری، این مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود.  

تیم کشتی دانشگاه بجنورد در مسابقات کشتی قهرمانی منطقه ۹ کشور، که با حضور ۲۶۰ کشتی گیر و ۱۶ تیم از دانشگاه های مختلف به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار شد، که به مربیگری آقایان مهدی هادیزاده و محمد یوسفی و سرپرستی آقای امین آشفته با ۳ مدال طلا و ۷ مدال برنز موفق به کسب مقام سوم تیمی گردید.نفرات برتر به شرح ذیل می باشد:
محمد رستمی مدال طلا
مصطفی علیزاده مدال طلا
حسین رحمانی مدال طلا
محمد شاهباز مدال برنز
حمزه دهقان مدال برنز
محمد نیکپور مدال برنز
آرشام محمدزاده مدال برنز
محمود حاتمی مدال برنز
 مصطفی پرویزی مدال برنز
حسین تاج محمد مدال برنز
شایان ذکر است با توجه به حضور کشتی گیران ملی پوش و لیگ برتری، این مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود.