کسب مقام دوم تیم پسران دانشگاه بجنورد در جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزش های دانشگاهی خراسان شمالی به مناسبت روز معلم


  جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزشهای دانشگاهی دانشجویان پسر به مناسبت روز معلم   (بهار ۱۳۹۷)   توضیحات : جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزشهای دانشگاهی خراسان شمالی ویژه دانشجویان پسر به مناسبت گرامیداشت  هفته معلم در تاریخ 1397/۰۲/24 به میزبانی دانشگاه بجنورد در محل مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه برگزار گردید. مسابقات در 6 آیتم: پرتاب و دریافت فریزبی-   شوت فوتبال هدفمند - هفت سنگ مهارتی - ایستگاه آمادگی جسمانی -طناب زنی و پرتاب شوت بسکتبال برگزار شد. در این دوره از مسابقات تیم دانشگاه بجنورد موفق به کسب مقام دومی گردید . نتایج مسابقات آیتم دوم سوم پرتاب و دریافت فریزبی   حسین عرب نظرگاه سید محمد سید پورجوان محمد امیر توکلو لقمان نورانی هفت سنگ مهارتی محمد امیر توکلو - ایستگاه آمادگی جسمانی محمد سعید   شهمرادی - طناب زنی     مصطفی علیزاده عارف محمد شاهی حاتم درخشان   - پرتاب شوت بسکتبال   - عارف محمد شاهی سید محمد سید پورجوان                                                                              تصاویر مسابقات                                                     

 

جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزشهای دانشگاهی دانشجویان پسر به مناسبت روز معلم

 (بهار ۱۳۹۷)

 

توضیحات: جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزشهای دانشگاهی خراسان شمالی ویژه دانشجویان پسر به مناسبت گرامیداشت  هفته معلم در تاریخ 1397/۰۲/24 به میزبانی دانشگاه بجنورد در محل مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه برگزار گردید. مسابقات در 6 آیتم: پرتاب و دریافت فریزبی-  شوت فوتبال هدفمند -هفت سنگ مهارتی - ایستگاه آمادگی جسمانی -طناب زنی و پرتاب شوت بسکتبال برگزار شد. در این دوره از مسابقات تیم دانشگاه بجنورد موفق به کسب مقام دومی گردید .

نتایج مسابقات

آیتم

دوم

سوم

پرتاب و دریافت فریزبی

 

حسین عرب نظرگاه

سید محمد سید پورجوان

محمد امیر توکلو

لقمان نورانی

هفت سنگ مهارتی

محمد امیر توکلو

-

ایستگاه آمادگی جسمانی

محمد سعید  شهمرادی

-

طناب زنی

 

 

مصطفی علیزاده

عارف محمد شاهی

حاتم درخشان

 

-

پرتاب شوت بسکتبال

 

-

عارف محمد شاهی

سید محمد سید پورجوان

 

 

 

                                                                       تصاویر مسابقات