کسب مدال نقره توسط سرکارخانم عطیه منصوری در چهاردهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی به میزبانی دانشگاه شیراز


تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد با سه ورزشکار در چهاردهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی در مورخ 1397/04/27به مربیگری سرکار خانم کمالی نژاد حضور یافتند و در این دوره از رقابت ها سرکارخانم عطیه منصوری در وزن 73+ موفق به کسب مدال نقره مسابقات گردید.

تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد با سه ورزشکار در چهاردهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی در مورخ 1397/04/27به مربیگری سرکار خانم کمالی نژاد حضور یافتند و در این دوره از رقابت ها سرکارخانم عطیه منصوری در وزن 73+ موفق به کسب مدال نقره مسابقات گردید.