کسب مدال طلا توسط اقای محمد رستمی در مسابقات بزرگسالان جودو خراسان شمالی


تیم جودو دانشگاه بجنورد در مسابقات قهرمانی جودو استان در مورخ 1396/10/20به مربیگری آقای مهنان حضور پیدا کرد و در این دوره از رقابت ها  اقای محمد رستمی پر افتخارترین دانشجو ورزشکار تاریخ دانشگاه بجنورد به عنوان قهرمانی دسته سنگین وزن این مسابقات نائل گردید و مدال طلای این رقابت ها را بر گردن اویخت.  

تیم جودو دانشگاه بجنورد در مسابقات قهرمانی جودو استان در مورخ 1396/10/20به مربیگری آقای مهنان حضور پیدا کرد و در این دوره از رقابت ها  اقای محمد رستمی پر افتخارترین دانشجو ورزشکار تاریخ دانشگاه بجنورد به عنوان قهرمانی دسته سنگین وزن این مسابقات نائل گردید و مدال طلای این رقابت ها را بر گردن اویخت.