کسب عنوان نایب قهرمانی و چهار مدال رنگارنگ توسط تیم تکواندو دختران دانشگاه در مسابقات منطقه ۹ کشور


تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد موفق شد پس از دانشگاه فردوسی مشهد به مقام نایب قهرمانی مسابقات تکواندو دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور در گناباد دست یابد. در تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد خانم‌ها فاطمه بهادری و عطیه منصوری به مدال طلا????، خانم افسانه پرویزی مدال نقره?? و خانم فائزه زمانی به مدال برنز ??دست یافتند. در این رقابت‌ها خانم معصومه کمالی‌نژاد عنوان مربی و خانم معصومه ارغند سرپرستی تیم دانشگاه بجنورد را بر عهده داشتند. در پایان قابل ذکر است که خانم افسانه پرویزی عنوان فنی‌ترین بازیکن رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد موفق شد پس از دانشگاه فردوسی مشهد به مقام نایب قهرمانی مسابقات تکواندو دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور در گناباد دست یابد. در تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد خانم‌ها فاطمه بهادری و عطیه منصوری به مدال طلا????، خانم افسانه پرویزی مدال نقره?? و خانم فائزه زمانی به مدال برنز ??دست یافتند. در این رقابت‌ها خانم معصومه کمالی‌نژاد عنوان مربی و خانم معصومه ارغند سرپرستی تیم دانشگاه بجنورد را بر عهده داشتند. در پایان قابل ذکر است که خانم افسانه پرویزی عنوان فنی‌ترین بازیکن رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.