پایان مسابقات فوتسال اولین دوره رقابت های بین دانشکده ای تحت عنوان جام وحدت


  دیدار رده بندی و فینال مسابقات فوتسال جام وحدت دوشنبه 1396/10/11 ساعت 19:00 در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه برگزار گردید. در این مسابقات تیم های فنی مهندسی، تربیت بدنی و پتروشیمی به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند. این رقابتها با اهدا کاپ به تیم های مدال آور با حضور معاونت محترم دانشجویی جناب اقای دکتر قربانی و حجت الاسلام طیبی نسب مسئول محترم نهاد رهبری و جناب اقای دکتر حسینی کشتان مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه و جمعی از کارکنان و اعضای هیات علمی به کار خود پایان داد.

 

دیدار رده بندی و فینال مسابقات فوتسال جام وحدت دوشنبه 1396/10/11 ساعت 19:00 در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه برگزار گردید. در این مسابقات تیم های فنی مهندسی، تربیت بدنی و پتروشیمی به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند. این رقابتها با اهدا کاپ به تیم های مدال آور با حضور معاونت محترم دانشجویی جناب اقای دکتر قربانی و حجت الاسلام طیبی نسب مسئول محترم نهاد رهبری و جناب اقای دکتر حسینی کشتان مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه و جمعی از کارکنان و اعضای هیات علمی به کار خود پایان داد.