پایان دومین دوره لیگ فوتبال دستی پرسنل دانشگاه بجنورد با تکرار قهرمانی توسط تیم هیات علمی


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد دومین دوره لیگ فوتبال دستی پرسنل دانشگاه با استقبال بی‌نظیر همکاران و حضور ۱۳ تیم ۳ نفره آغاز شد و پس از برگزاری دوره‌ای مسابقات که از آذر ماه آغاز شده بود، در پایان  تیم هیات علمی متشکل از آقایان دهقان، کیان وسربخشیان به مقام قهرمانی دست یافت، تیم نقلیه دوم شد و تیم کاوه آهنگر نیز به مقام سومی دست پیدا کرد. با توجه به استقبال همکاران گرامی، سومین دوره این رقابت‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۷ آغاز خوهد شد.  

به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد دومین دوره لیگ فوتبال دستی پرسنل دانشگاه با استقبال بی‌نظیر همکاران و حضور ۱۳ تیم ۳ نفره آغاز شد و پس از برگزاری دوره‌ای مسابقات که از آذر ماه آغاز شده بود، در پایان  تیم هیات علمی متشکل از آقایان دهقان، کیان وسربخشیان به مقام قهرمانی دست یافت، تیم نقلیه دوم شد و تیم کاوه آهنگر نیز به مقام سومی دست پیدا کرد. با توجه به استقبال همکاران گرامی، سومین دوره این رقابت‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۷ آغاز خوهد شد.