نشست آگاهی بخشی در خصوص آسیب های اجتماعی در سراهای دانشجویی


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به مناسبت هفته گرامیداشت سراهای دانشجویی نشست آگاهی بخشی در خصوص آسیب های اجتماعی، با سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای جعفری رییس کل محترم دادگستری استان و جناب آقای یاران دادستان محترم مرکز استان دوشنبه شب 2 اردیبهشت ساعت 21:30 در سرای دانشجویی دخترانه دکتر امید و  سه شنبه شب 3 اردیبهشت ساعت 21:30  در سرای دانشجویی پسرانه پردیس برگزار می گردد. از تمامی شما عزیزان دعوت می گردد در این جلسه حضور یابید.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به مناسبت هفته گرامیداشت سراهای دانشجویی نشست آگاهی بخشی در خصوص آسیب های اجتماعی، با سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای جعفری رییس کل محترم دادگستری استان و جناب آقای یاران دادستان محترم مرکز استان دوشنبه شب 2 اردیبهشت ساعت 21:30 در سرای دانشجویی دخترانه دکتر امید و  سه شنبه شب 3 اردیبهشت ساعت 21:30  در سرای دانشجویی پسرانه پردیس برگزار می گردد. از تمامی شما عزیزان دعوت می گردد در این جلسه حضور یابید.