نتایج دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اعلام شد


با تقدیر از مشارکت دانشجویان در برگزاری انتخابات و ضمن تائید صحت برگزاری انتخابات، نتیجه شمارش آراء به شرح زیر (به ترتیب آرای کسب شده) اعلام می گردد:   اعضای اصلی:   1- محمد حاچمی زبان انگلیسی 95 2- محمد حسین باقری صنایع 95 3- علی زمانی زبان روسی 96 4- پروین حسین نژاد مکانیک 95 5- ابوالفضل خوشبخت نیا عمران 96 6- محمود حاتمی برق 95 7- محیا قویدل شهرسازی 95 8- امین قیامی مکانیک 96 9- فاطمه قره چورلو روانشناسی 95 اعضای علی البدل:   10- مسعود صادقی مکانیک 94 11- عارفه شریعتی روانشناسی 95 12- مهدی رازقی نقشه برداری 95   بدین ترتیب منتخبان اول تا نهم عضو اصلی و منتخبان دهم تا دوازدهم به عنوان عضو علی البدل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد به مدت یکسال انتخاب شدند.   هیات نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد
با تقدیر از مشارکت دانشجویان در برگزاری انتخابات و ضمن تائید صحت برگزاری انتخابات، نتیجه شمارش آراء به شرح زیر (به ترتیب آرای کسب شده) اعلام می گردد:
 
اعضای اصلی:
 
1- محمد حاچمی زبان انگلیسی 95
2- محمد حسین باقری صنایع 95
3- علی زمانی زبان روسی 96
4- پروین حسین نژاد مکانیک 95
5- ابوالفضل خوشبخت نیا عمران 96
6- محمود حاتمی برق 95
7- محیا قویدل شهرسازی 95
8- امین قیامی مکانیک 96
9- فاطمه قره چورلو روانشناسی
95
اعضای علی البدل:
 
10- مسعود صادقی مکانیک 94
11- عارفه شریعتی روانشناسی 95
12- مهدی رازقی نقشه برداری 95
 
بدین ترتیب منتخبان اول تا نهم عضو اصلی و منتخبان دهم تا دوازدهم به عنوان عضو علی البدل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد به مدت یکسال انتخاب شدند.
 
هیات نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد