نتایج انفرادی و تیمی دانشگاه بجنورد در دومین المپیاد ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، در پایان رقابت‌های جودو_آقایان اولین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی، تیم دانشگاه‌ بجنورد مقام قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های دانشگاه آزاد بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.   وزن۶۰ - :   *نفر اول: مجید فردین نژاد( دانشگاه پیام نور بجنورد) *نفر دوم: سعید حبیبی(دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر سوم : مهدی دهقان(دانشگاه بجنورد)   وزن ۶۶ - :   *نفر اول: رضا احمدزاده(دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: ابوالفضل منصوری(دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین) *نفر سوم مشترک: امیررضا هوشمند(دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد) - محمد قریشی( دانشگاه بجنورد)   وزن ۷۳ - :   *نفر اول: علی شرفی(دانشگاه پیام نور بجنورد) *نفر دوم: مصطفی پرویزی(دانشگاه بجنورد) *نفر سوم مشترک: بهزاد رحمانی(دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد) - مرتضی فیروزه(دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین)   وزن ۸۱ - :    *نفر اول: رضا پارسا پور(دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر دوم: الیاس پاکدل(دانشگاه پیام نور بجنورد) *نفر سوم مشترک: احسان مهماندوست( دانشگاه بجنورد) - حمید علیزاده (دانشگاه علمی و کاربردی شیروان)   وزن ۹۰ - :   *نفر اول: ابوالفضل امانی( دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: ابوتراب ترابی( دانشگاه بجنورد)   وزن ۱۰۰ - :   *نفر اول: جواد مرادی( دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر دوم : ایمان نیستانی( دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر سوم مشترک: سجاد اسدی(دانشگاه بجنورد) - محمود شریفی( دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین)   وزن ۱۰۰+ :   *نفر اول: محمد شاهباز(دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: هادی مجرد( دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد) *نفر سوم: داوود حاتمی( دانشگاه بجنورد)   *رده‌بندی کلی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر می‌باشد:   ۱. دانشگاه بجنورد با ۳ طلا و ۲ نقره و ۵ برنز ۲. دانشگاه آزاد بجنورد با ۲ طلا و ۲ نقره ۳. دانشگاه پیام نور بجنورد با ۲ طلا و ۱ نقره       * در پایان مسابقات تنیس_روی_میز_پسران دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۲/۱ با شرکت ۷ تیم در مجموعه ورزشی علیدخت برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   ✅ نتایج تیمی:   *مقام اول: دانشگاه بجنورد *مقام دوم: دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد *مقام سوم مشترک: دانشگاه علوم‌پزشکی بجنورد   ✅ نتایج انفرادی :   *مقام اول: جواد خزائی (دانشگاه علوم پزشکی بجنورد) *مقام دوم: امین موتاجزاده (دانشگاه بجنورد) *مقام سوم مشترک:   احسان قزلقانی (دانشگاه بجنورد) و علیرضا افسری(دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد)       * در پایان مسابقات بدمینتون_دختران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۱ با شرکت ۸ تیم در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد :   ✅ نتایج انفرادی:   *نفر اول: نوشین احمدزاده(دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: فائزه ابوترابی(دانشگاه کوثر بجنورد) *نفر سوم مشترک: فاطمه ارشدی(دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین) و مینا مکرمی(دانشگاه بجنورد)   ✅نتایج تیمی:    *تیم اول: دانشگاه کوثر بجنورد *تیم دوم:   دانشگاه بجنورد   *تیم سوم مشترک: دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین و موسسه آموزش عالی شیروان       در پایان مسابقات تنیس_روی_میز_دختران دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۸/۳۱ با شرکت ۸ تیم در مجموعه ورزشی علیدخت برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   ✅ نتایج تیمی:   *مقام اول: دانشگاه کوثر بجنورد *مقام دوم: دانشگاه علوم‌ پزشکی بجنورد *مقام سوم مشترک: دانشگاه بجنورد و دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی   ✅ نتایج انفرادی :   *مقام اول: مهدیس اوراضی شیخی (دانشگاه کوثر بجنورد) *مقام دوم: صبا بلیانی (دانشگاه علوم پزشکی بجنورد) *مقام سوم مشترک: فاطمه امین مقدم (دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) و فاطمه وحید (دانشگاه علوم‌پزشکی بجنورد)         در پایان مسابقات تکواندو_دختران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۱ با شرکت ۵ تیم در سالن مجموعه مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   وزن ۴۹ :   *نفر اول: فاطمه بهادری (دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: اسما رحیمی (دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی) *نفر سوم مشترک: زهرا حسنی (دانشگاه آزاد بجنورد) و نگار رحمانی (دانشگاه آزاد بجنورد)   وزن ۵۷ :   *نفر اول: فاطمه شاهی (دانشگاه کوثر بجنورد) *نفر دوم: پریسا کاظمی (دانشگاه پیام نور بجنورد) *نفر سوم مشترک: فائزه زمانی ( دانشگاه بجنورد) و عسل آرین نژاد (دانشگاه آزاد بجنورد)   وزن ۶۷ :   *نفر اول: انیس درتومی (دانشگاه علوم پزشکی بجنورد) *نفر دوم: فاطمه پرسون (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم مشترک: زهرا بابک (دانشگاه پیام نور بجنورد) و زهرا رضایی (دانشگاه کوثر بجنورد)   وزن ۶۷+ :   *نفر اول: مرضیه افکاری (دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: نگین شکری (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم : فائزه ذبیح الهی (دانشگاه کوثر بجنورد)   در پایان این رقابت ها ، ت یم دانشگاه بجنورد با ۲۸ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های دانشگاه کوثر بجنورد و دانشگاه آزاد بجنورد به ترتیب با ۱۵ امتیاز و ۱۳ امتیاز در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.       در پایان مسابقات تکواندو_پسران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۲ با شرکت ۷ تیم در سالن مجموعه مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   وزن ۵۸ :   * نفر اول:   محمد نصیری (دانشگاه بجنورد)   * نفر دوم: عرفان قدیمی (دانشگاه پیام نور بجنورد) * نفر سوم مشترک: احسان صالح آبادی (دانشگاه علوم‌پزشکی اسفراین) و امیرحسین ایمانی (دانشگاه بجنورد)   وزن ۶۸:   * نفر اول: بهروز خادمی (دانشگاه آزاد بجنورد) * نفر دوم: علی فرحدل (دانشگاه آزاد بجنورد) * نفر سوم مشترک: مهدی علیزاده ( دانشگاه بجنورد) و عادل یزدانی (دانشگاه پیام نور بجنورد)   وزن ۸۰ :   * نفر اول: شهریار زارعین (دانشگاه بجنورد) * نفر دوم: سجاد عرب زاده (دانشگاه بجنورد) * نفر سوم مشترک: محمد صفاری امان (دانشگاه پیام نور بجنورد) و مهدی اسحاق زاده (دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی)   وزن ۸۰+ :   * نفر اول: سعید تیموریان(دانشگاه آزاد بجنورد) * نفر دوم: مهرداد محمد تقی زاده (دانشگاه بجنورد) * نفر سوم : عباس سردامی (دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین)   در پایان این رقابت ها ، تیم دانشگاه بجنورد با ۳۲ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم های دانشگاه آزاد بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد به ترتیب با ۱۹ امتیاز و ۱۳ امتیاز در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.       در  پایان مسابقات شطرنج_دختران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۴ با شرکت ۸ تیم در سالن شطرنج دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد :   ✅ نتایج انفرادی:   * نفر اول: هانیه یعقوبی(دانشگاه بجنورد) * نفر دوم: نفیسه صادقی(دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) * نفر سوم : فاطمه جباران(دانشگاه کوثر بجنورد)   ✅نتایج تیمی:    * تیم اول: دانشگاه بجنورد * تیم دوم: دانشگاه کوثر بجنورد * تیم سوم: دانشگاه پیام نور بجنورد     در  پایان مسابقات بدمینتون_پسران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۸ با شرکت ۶ تیم در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد :   ✅ نتایج انفرادی:   * نفر اول: احمد آذری(دانشگاه بجنورد) * نفر دوم: ناصر براتی(دانشگاه پیام نور بجنورد) * نفر سوم مشترک: هادی شجاعی(موسسه آموزش عالی اشراق) و مهرزاد مهدوی(دانشگاه پیام نور بجنورد)   ✅نتایج تیمی:    * تیم اول: دانشگاه بجنورد * تیم دوم: دانشگاه پیام نور بجنورد * تیم سوم: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین       در پایان مسابقات کاراته_دختران در بخش های کاتا (انفرادی و تیمی) و کمیته دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۸ با شرکت ۶ تیم در سالن ورزشی علیدخت بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   ✅ کاتای انفردای:   *مقام اول: محدثه وحدانی (دانشگاه آزاد بجنورد) *مقام دوم: هانیه حامدی (دانشگاه آزاد بجنورد) *مقام سوم: فاطمه خسروی (دانشگاه بجنورد)   ✅ کاتای تیمی:   *تیم اول: دانشگاه بجنورد *تیم دوم: دانشگاه آزاد بجنورد *تیم سوم: -----   ✅ کومیته ۵۵- کیلوگرم:   *مقام اول: بهاره ایزانلو (دانشگاه بجنورد) *مقام دوم: آرزو سلطانی (دانشگاه بجنورد) *مقام سوم مشترک: نسیم جوزی پور (دانشگاه بجنورد) و فاطمه شارعی (علوم پزشکی بجنورد)   ✅ کومیته ۶۱- کیلوگرم:   *مقام اول: مهسا طاهر پور (دانشگاه آزاد بجنورد) *مقام دوم: هانیه حامدی (دانشگاه آزاد بجنورد) *مقام سوم: مونس ظهور پرواز (دانشگاه بجنورد)   ✅ کومیته ۶۱+ کیلوگرم:   *مقام اول: فاطمه دژانگاه (دانشگاه آزاد بجنورد) *مقام دوم: محدثه رجبی (دانشگاه پیام نور بجنورد) *مقام سوم: زهرا دامنجانی (دانشگاه بجنورد)   در پایان این رقابت ها، تیم دانشگاه آزاد بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های دانشگاه بجنورد و دانشگاه علوم‌پزشکی شیروان به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.       در پایان مسابقات فوتسال_دختران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که از تاریخ ۹۸/۹/۵ لغایت ۹۸/۹/۷ با شرکت ۶ تیم در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد، نتیجه زیر به دست آمد:   ⚽️ دانشگاه بجنورد ۴ - ۱ دانشگاه کوثر بجنورد   در پایان این رقابت‌ها، دانشگاه بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و ‌ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و دانشگاه کوثر بجنورد به مقام های دوم و سوم دست یافتند.       در پایان مسابقات فوتسال_پسران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که از تاریخ ۹۸/۹/۱ لغایت ۹۸/۹/۴ با شرکت ۱۳ تیم در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   ✅فینال: ⚽️ دانشگاه بجنورد ۰ - ۲ دانشگاه آزاد بجنورد     ✅رده‌بندی: ⚽️ دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی (نیمه تمام) دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی   در پایان این رقابت‌ها، دانشگاه آزاد بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌ دانشگاه بجنورد بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی و دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی به مقام سوم‌ مشترک دست یافتند.       در پایان مسابقات شنا_پسران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۶ با شرکت ۶ تیم در استخر مجموعه کارگران برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد :   ??‍♂️نتایج انفرادی:   ✅ ۵۰ متر کرال سینه: * نفر اول: پارسا قدوسی (دانشگاه آزاد بجنورد) * نفر دوم: سجاد راستگو (دانشگاه آزاد شیروان) * نفر سوم: سروش رمضانی (دانشگاه بجنورد)   ✅ ۵۰ متر قورباغه: *نفر اول: جلیل محمد کریمی (دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: قهار شجاعی (دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر سوم: سجاد سجادی (دانشگاه بجنورد)   ✅ ۵۰ متر پروانه: *نفر اول: سجاد راستگو (دانشگاه آزاد شیروان) *نفر دوم: سروش رمضانی (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم : قهار شجاعی ( دانشگاه آزاد بجنورد)   ✅ ۱۰۰ متر کرال سینه: * نفر اول: پارسا قدوسی (دانشگاه آزاد بجنورد) * نفر دوم: ابوتراب ترابی (دانشگاه بجنورد) * نفر سوم: امین پاکزاد (موسسه آموزش عالی اشراق)   ✅ ۱۰۰ متر قورباغه: * نفر اول: جلیل محمد کریمی(دانشگاه بجنورد) * نفر دوم: سید باقر اژدری (دانشگاه بجنورد) * نفر سوم : عباس محسنی (دانشگاه پیام نور بجنورد)   ✅ مختلط تیمی: * تیم اول: دانشگاه بجنورد * تیم دوم: دانشگاه آزاد بجنورد * تیم سوم: دانشگاه پیام نور بجنورد   ??‍♂️نتایج تیمی: * تیم اول: دانشگاه بجنورد با ۴۰ امتیاز  * تیم دوم : دانشگاه آزاد بجنورد با ۳۱ امتیاز * تیم سوم: دانشگاه آزاد شیروان با ۱۲ امتیاز        مسابقات دو و میدانی پسران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۷ با شرکت ۱۰ تیم در استادیوم ۱۹ مهر بجنورد برگزار شد نتایج زیر به دست آمد:   ✅ نتایج انفرادی:   # دوی ۱۰۰ متر :  *نفر اول: حسین افروزی (دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: اسماعیل قربانی (دانشگاه علوم‌پزشکی اسفراین) *نفر سوم: صادق برغمدی (دانشگاه بجنورد)   #دوی ۲۰۰ متر : *نفر اول: حسین افروزی (دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: صادق برغمدی (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم: رضا متین پور (دانشگاه آزاد بجنورد)   # دوی ۴۰۰ متر : *نفر اول: رضا محمدی (دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر دوم: عیسی امام پور (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم مشترک: اسماعیل سعادتمند (دانشگاه آزاد بجنورد) و حسین خسرو شیری (دانشگاه بجنورد)   # دوی ۸۰۰ متر: *نفر اول: رضا محمدی (دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر دوم: علیرضا عظیمی (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم: رضا اکرمی (دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی)   # دوی ۳۰۰۰ متر : *نفر اول: علیرضا عظیمی (دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: محمد جعفری (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم: مهدی بخشی زاده (دانشگاه علوم پزشکی اسفراین)   #پرش طول: *نفر اول: مهدی نیستانی ( دانشگاه پیام نور بجنورد) *نفر دوم: علی کرد سهل آبادی (دانشگاه بجنورد)   #پرتاب وزنه:  *نفر اول: امیرحسین سلیمانی (دانشگاه بجنورد) *نفر دوم: قهار شجاعی (دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر سوم: محمد جمالی ( دانشگاه پیام نور بجنورد)   # پرتاب نیزه : *نفر اول: یونس کاظمی (دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر دوم: علی حاجی بیگلو (دانشگاه بجنورد) *نفر سوم: مبین اونق (دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین)   # پرتاب دیسک : *نفر اول: محمد جمالی (دانشگاه پیام نور بجنورد) *نفر دوم: قهار شجاعی (دانشگاه آزاد بجنورد) *نفر سوم: علی حاجی بیگلو (دانشگاه بجنورد)   # دوی ۱۰۰×۴امدادی: *تیم اول: دانشگاه آزاد بجنورد  *تیم دوم: دانشگاه بجنورد    *تیم سوم: دانشگاه پیام نور بجنورد    در پایان رقابت های دوومیدانی پسران دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و‌ موسسات آموزش عالی خراسان شمالی، تیم دانشگاه بجنورد با ۸۳ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های دانشگاه آزاد بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد به ترتیب با ۴۷ و ۳۷ در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.       در پایان مسابقات دوومیدانی دختران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۷ با شرکت ۹ تیم در استادیوم ۱۹ مهر بجنورد برگزار شد نتایج زیر به دست آمد:   ✅ نتایج انفرادی:   ??‍♀ دوی ۱۰۰ متر :  ??نفر اول: سارا سنچولی (دانشگاه کوثر بجنورد) ??نفر دوم: ملیحه قدیمی (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر سوم: راضیه ولی پور (دانشگاه پیام نور بجنورد)   ??‍♀ دوی ۲۰۰ متر : ??نفر اول: نادیا گوهری (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر دوم: زهرا عطاران (دانشگاه بجنورد) ??نفر سوم: آرزو سلطانی (دانشگاه بجنورد)   ??‍♀ دوی ۴۰۰ متر : ??نفر اول: نادیا گوهری (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر دوم: زهرا عطاران (دانشگاه بجنورد) ??نفر سوم: مونس ظهور پرواز (دانشگاه بجنورد)   ??‍♀ دوی ۸۰۰ متر: ??نفر اول: شبنم سعادتمند (دانشگاه پیام نور بجنورد) ??نفر دوم: رویا صبوری (دانشگاه فرهنگیان بجنورد) ??نفر سوم: زهرا وحدانی (دانشگاه آزاد بجنورد)   ??‍♀ دوی ۳۰۰۰ متر : ??نفر اول: شبنم سعادتمند (دانشگاه پیام نور بجنورد) ??نفر دوم: فاطمه خاکپور (دانشگاه بجنورد) ??نفر سوم: زهرا وحدانی (دانشگاه آزاد بجنورد)   ??پرش طول: ??نفر اول: سارا سنچولی ( دانشگاه کوثر بجنورد) ??نفر دوم: ملیحه قدیمی (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر سوم: راضیه ولی پور ( دانشگاه پیام نور بجنورد)   ?? پرتاب وزنه:  ??نفر اول: مهناز مرادی (دانشگاه بجنورد) ??نفر دوم: مریم پشام (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر سوم: سپیده روحانی ( دانشگاه آزاد بجنورد)   ?? پرتاب نیزه : ??نفر اول: مهناز مرادی (دانشگاه بجنورد) ??نفر دوم: مینا شجاعی (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر سوم: مریم پشام (دانشگاه آزاد بجنورد)   ?? پرتاب دیسک : ??نفر اول: مینا شجاعی (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر دوم: فائزه حبیبیان (دانشگاه بجنورد) ??نفر سوم: مرضیه نیستانی (دانشگاه پیام نور بجنورد)   ??‍♀ دوی ۱۰۰×۴امدادی: ??تیم اول: دانشگاه آزاد بجنورد  ??تیم دوم: دانشگاه بجنورد    ??تیم سوم: دانشگاه پیام نور بجنورد     در پایان رقابت های دوومیدانی دختران دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و‌ موسسات آموزش عالی خراسان شمالی، تیم دانشگاه بجنورد با ۷۳ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های دانشگاه آزاد بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد به ترتیب با ۶۴ و ۳۹ در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.       در پایان مسابقات بسکتبال_دختران دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در از تاریخ ۹۸/۹/۳ لغایت ۹۸/۹/۶  در سالن ورزشی بسکتبال علیدخت بجنورد برگزار شد، تیم بسکتبال دانشگاه آزاد بجنورد با نتیجه ۴۹ بر ۴۸ دانشگاه بجنورد را مغلوب ساخت و به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.    * در پایان این رقابت‌ها، تیم دانشگاه آزاد بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های دانشگاه بجنورد و دانشگاه کوثر بجنورد در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.       در  پایان مسابقات شطرنج_پسران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۴ با شرکت ۷ تیم در سالن شطرنج دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد :   ✅ نتایج انفرادی:   ??نفر اول: امیر ایزی (دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی) ??نفر دوم: علی قدیمی (دانشگاه آزاد بجنورد) ??نفر سوم : جواد شرافت (دانشگاه آزاد بجنورد)   ✅نتایج تیمی:    ??تیم اول: دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ??تیم دوم:دانشگاه آزاد بجنورد ??تیم سوم: دانشگاه بجنورد       در پایان مسابقات هندبال_دختران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که از تاریخ ۹۸/۹/۵ لغایت ۹۸/۹/۷ با شرکت ۶ تیم در سالن ورزشی دانشگاه اشراق بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   ✅فینال:    دانشگاه بجنورد ۱۲ - ۱۳ دانشگاه پیام نور بجنورد   در پایان این رقابت‌ها، دانشگاه پیام نور بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌ های دانشگاه بجنورد و دانشگاه آزاد بجنورد به مقام های دوم و سوم دست پیدا کردند.       در پایان مسابقات هندبال_پسران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که از تاریخ ۹۸/۹/۲ لغایت ۹۸/۹/۴ با شرکت ۹ تیم در سالن ورزشی دانشگاه اشراق بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   ✅فینال:   دانشگاه بجنورد ۲۵ - ۲۳ دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین   در پایان این رقابت‌ها، دانشگاه بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌ های دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین و دانشگاه پیام نور بجنورد به مقام های دوم و سوم دست پیدا کردند.     در پایان مسابقات والیبال_دختران دومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۹/۴ با شرکت ۸ تیم در سالن ورزشی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:   ✅فینال:  دانشگاه بجنورد ۰ - ۲ دانشگاه آزاد بجنورد     ✅رده‌بندی:  دانشگاه کوثر بجنورد ۲ - ۰ دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین   در پایان این رقابت‌ها، دانشگاه آزاد بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های دانشگاه بجنورد و دانشگاه کوثر بجنورد به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم ایستادند.     د ر پایان مسابقات بسکتبال_پسران دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در از تاریخ ۹۸/۹/۶ لغایت ۹۸/۹/۸ در سالن ورزشی بسکتبال علیدخت بجنورد برگزار شد، تیم بسکتبال دانشگاه بجنورد با غلبه بر دانشگاه آزاد بجنورد به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.    در پایان این رقابت‌ها، تیم دانشگاه بجنورد به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های دانشگاه آزاد بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.                                
به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، در پایان رقابت‌های جودو_آقایان اولین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی، تیم دانشگاه‌ بجنورد مقام قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های دانشگاه آزاد بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.
 
وزن۶۰ - :
 
*نفر اول: مجید فردین نژاد( دانشگاه پیام نور بجنورد)
*نفر دوم: سعید حبیبی(دانشگاه آزاد بجنورد)
*نفر سوم : مهدی دهقان(دانشگاه بجنورد)
 
وزن ۶۶ - :
 
*نفر اول: رضا احمدزاده(دانشگاه بجنورد)
*نفر دوم: ابوالفضل منصوری(دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین)
*نفر سوم مشترک: امیررضا هوشمند(دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد) - محمد قریشی( دانشگاه بجنورد)
 
وزن ۷۳ - :
 
*نفر اول: علی شرفی(دانشگاه پیام نور بجنورد)
*نفر دوم: مصطفی پرویزی(دانشگاه بجنورد)
*نفر سوم مشترک: بهزاد رحمانی(دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد) - مرتضی فیروزه(دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین)
 
وزن ۸۱ - : 
 
*نفر اول: رضا پارسا پور(دانشگاه آزاد بجنورد)
*نفر دوم: الیاس پاکدل(دانشگاه پیام نور بجنورد)
*نفر سوم مشترک: احسان مهماندوست( دانشگاه بجنورد) - حمید علیزاده (دانشگاه علمی و کاربردی شیروان)
 
وزن ۹۰ - :
 
*نفر اول: ابوالفضل امانی( دانشگاه بجنورد)
*نفر دوم: ابوتراب ترابی( دانشگاه بجنورد)
 
وزن ۱۰۰ - :
 
*نفر اول: جواد مرادی( دانشگاه آزاد بجنورد)
*نفر دوم : ایمان نیستانی( دانشگاه آزاد بجنورد)
*نفر سوم مشترک: سجاد اسدی(دانشگاه بجنورد) - محمود شریفی( دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین)
 
وزن ۱۰۰+ :
 
*نفر اول: محمد شاهباز(دانشگاه بجنورد)
*نفر دوم: هادی مجرد( دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد)
*نفر سوم: داوود حاتمی( دانشگاه بجنورد)
 
*رده‌بندی کلی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر می‌باشد:
 
۱. دانشگاه بجنورد با ۳ طلا و ۲ نقره و ۵ برنز
۲. دانشگاه آزاد بجنورد با ۲ طلا و ۲ نقره
۳. دانشگاه پیام نور بجنورد با ۲ طلا و ۱ نقره
 
 
 
* در پایان مسابقات تنیس_روی_میز_پسران دومین المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی که در تاریخ ۹۸/۲/۱ با شرکت ۷ تیم در مجموعه ورزشی علیدخت برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:
 
نتایج تیمی:
 
*مقام اول: دانشگاه بجنورد
*مقام دوم: دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد
*مقام سوم مشترک: دانشگاه علوم‌پزشکی بجنورد
 
نتایج انفرادی :
 
*مقام اول: جواد خزائی (دانشگاه علوم پزشکی بجنورد)
*مقام دوم: امین موتاجزاده (دانشگاه بجنورد)
*مقام سوم مشترک:  احسان قزلقانی (دانشگاه بجنورد) و علیرضا افسری(دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد)