موفقیت تکواندو کار آقای علیرضا قربانی و کسب مدال برنز در مسابقات منطقه 9 کشور


تیم تکواندو پسران دانشگاه بجنورد در مسابقات قهرمانی منطقه ۹ کشور، با حضور ۱۲ تیم از دانشگاه های مختلف به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار شد، که با مربیگری آقای مهدی آریان و سرپرستی آقای علی آبادی با یک مدال برنز به پایان رسید. در این مسابقات آقای علیرضا قربانی موفق به کسب مدال برنز گردید. شایان به ذکر است با توجه به حضور تکواندو کاران ملی پوش و لیگ‌برتری، این مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود.

تیم تکواندو پسران دانشگاه بجنورد در مسابقات قهرمانی منطقه ۹ کشور، با حضور ۱۲ تیم از دانشگاه های مختلف به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار شد، که با مربیگری آقای مهدی آریان و سرپرستی آقای علی آبادی با یک مدال برنز به پایان رسید. در این مسابقات آقای علیرضا قربانی موفق به کسب مدال برنز گردید.
شایان به ذکر است با توجه به حضور تکواندو کاران ملی پوش و لیگ‌برتری، این مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود.