مهناز مرادی به مدال نقره پرتاب نیزه مسابقات دو و میدانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور دست یافت


به گزارش اداره تربیت‌بدنی و فوق برنامه، تنها ورزشکار دو و میدانی دانشگاه بجنورد خانم مهناز مرادی به مربیگری خانم مریم کمالی ، موفق شد تا مدال نقره مسابقات دو و میدانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور (مشهد) را بدست آورد.    

به گزارش اداره تربیت‌بدنی و فوق برنامه، تنها ورزشکار دو و میدانی دانشگاه بجنورد خانم مهناز مرادی به مربیگری خانم مریم کمالی، موفق شد تا مدال نقره مسابقات دو و میدانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور (مشهد) را بدست آورد.