نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرامور دانشجویی

مدیرامور دانشجویی


 

سمت سازمانی: مدیرامور دانشجویی
نام و نام خانوادگی: محمد علی نژاد مفرد
مدرک تحصیلی:دکتری - ریاضی
شماره تماس مستقیم : 09156167838
شماره تماس داخلی :
فکس :
پست الکترونیک :ندارد
مکان اسقرار واحد : دانشکده علوم انسانی  – مدیریت امور دانشجویی
 

 
شرح وظایف :
 • تدوین برنامه،سیاست گذاری و تهیه برنامه و تقویم کاری مدیریت امور دانشجویی با هماهنگی معاونت دانشجویی و ارائه پیشنهاد و نظارت بر اجرا
 • تهیه و تدوین و به روز رسانی آیین نامه ها، مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز اداره امور دانشجویان و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط
 • برنامه ریزی و سازماندهی امور ارتباط با خانواده های دانشجویان
 • نظارت بر اجرای برنامه های اسکان ،تغذیه، بیمه و وامهای دانشجویان
 • نظارت بر حراست فضاهای دانشجویی و ارائه گزارش های مربوطه
 • تهیه پیش نویس قراردادهای رفاهی دانشجویان با همکاری مسئولان ذیربط ، ارائه به مراجع مربوط و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 • مطالعه و بررسی درباره مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه ریزی به منظور حل آنها و ارائه پیشنهادها به مراجع مربوط
 • ایجاد ارتباط و زمینه های همکاری با سایر مراکز مرتبط خارج از دانشگاه به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان و بهینه سازی فعالیتهای جاری و جذب امکانات خارج از دانشگاه
 • نظارت بر کار دانشجویی
 • پاسخ به استعلامات کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی از داخل و خارج دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی