مدارک لازم برای تشکیل پرونده وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان


  1- تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور ( سند تعهد محضری با حضور دانشجو و ضامن که باید کارمند رسمی و یا پیمانی یکی از ادارات دولتی باشد تنظیم می گردد. با توجه به نیاز به حضور ضامن در دفترخانه اسناد رسمی به هیچ وجه نیاز به حضور ضامن در دانشگاه نمی باشد.) 2-تکمیل فرم مشخصات ( با توجه به واریز وام ها به حساب های بانک تجارت لازم است دانشجو از قبل به نام خود افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را در قسمت مربوطه درج نماید. 3- تهیه فتوکپی از حکم کارگزینی و یا استخدامی ضامن 4-تشکیل پرونده الکترونیکی در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس:   Www.bp.swf.ir   ادارۀ خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه بجنورد
 
1- تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور ( سند تعهد محضری با حضور دانشجو و ضامن که باید کارمند رسمی و یا پیمانی یکی از ادارات دولتی باشد تنظیم می گردد. با توجه به نیاز به حضور ضامن در دفترخانه اسناد رسمی به هیچ وجه نیاز به حضور ضامن در دانشگاه نمی باشد.)
2-تکمیل فرم مشخصات ( با توجه به واریز وام ها به حساب های بانک تجارت لازم است دانشجو از قبل به نام خود افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را در قسمت مربوطه درج نماید.
3- تهیه فتوکپی از حکم کارگزینی و یا استخدامی ضامن
4-تشکیل پرونده الکترونیکی در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس:
 
Www.bp.swf.ir
 
ادارۀ خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه بجنورد