فراخوان شرکت در صعود به قله تیغ بل ویژه دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت هفته معلم