فراخوان جذب کار دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98


به اطلاع دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می رساند جهت ثبت نام کار دانشجویی طی مراحل زیر و با توجه به درخواست واحدها و گروه های آموزشی اقدام به ثبت نام نمایند: 1. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات دانشگاه 2. تایید واحد اداری (برای کار دانشجویی) یا استاد و گروه مربوطه (برای حل تمرین)  3. تایید شورای انضباطی (اتاق 314 سازمان مرکزی - آقای بی غم) 4. تایید دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی   لازم به ذکر است دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 98 در نیمسال اول امکان ثبت نام ندارند.

به اطلاع دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می رساند جهت ثبت نام کار دانشجویی طی مراحل زیر و با توجه به درخواست واحدها و گروه های آموزشی اقدام به ثبت نام نمایند:

1. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات دانشگاه

2. تایید واحد اداری (برای کار دانشجویی) یا استاد و گروه مربوطه (برای حل تمرین) 

3. تایید شورای انضباطی (اتاق 314 سازمان مرکزی - آقای بی غم)

4. تایید دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

لازم به ذکر است دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 98 در نیمسال اول امکان ثبت نام ندارند.