صعود افتخارآفرین آقای مصطفی محتشمی کیا دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه بجنورد به قله دماوند


تیم کوهنوردی 11 نفره به سرپرستی جناب آقای فیروزه در روز جمعه مورخه 1397/04/29 به مناسبت روز دختر توانستند بعد از یک روز صعود به ارتفاع 5610 متری قله دماوند برسند و این قله را فتح نمایند.  هر 11 نفر موفق به فتح قله گردیدند و حدود یک و نیم ساعت در قله توقف نمودند. در این تیم 11 نفره جناب آقای مصطفی محتشمی کیا دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بجنورد نیز به عنوان یکی از اعضای صعود کننده به قله بود که توانست پرچم دانشگاه بجنورد را در انجا به اهتزاز دراورد. این تیم 11 نفره بعد از یک و نیم ساعت توقف در قله به سلامت به کمپ صعود کنندگان بازگشتند.                            

تیم کوهنوردی 11 نفره به سرپرستی جناب آقای فیروزه در روز جمعه مورخه 1397/04/29 به مناسبت روز دختر توانستند بعد از یک روز صعود به ارتفاع 5610 متری قله دماوند برسند و این قله را فتح نمایند.  هر 11 نفر موفق به فتح قله گردیدند و حدود یک و نیم ساعت در قله توقف نمودند. در این تیم 11 نفره جناب آقای مصطفی محتشمی کیا دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بجنورد نیز به عنوان یکی از اعضای صعود کننده به قله بود که توانست پرچم دانشگاه بجنورد را در انجا به اهتزاز دراورد. این تیم 11 نفره بعد از یک و نیم ساعت توقف در قله به سلامت به کمپ صعود کنندگان بازگشتند.