درخشش دختران فوتسالی دانشگاه بجنورد در مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان


سومین دوره مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان بصورت دوره ای با حضور 7 تیم از شهرستان های بجنورد، اسفراین ،جاجرم ،شیروان، آشخانه برگزار گردید که دانشجویان دانشگاه بجنورد با عنوان هیات فوتبال بجنورد در این دوره از مسابقات شرکت نمودند و در پایان حائز مقام سوم گردیدند.

سومین دوره مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان بصورت دوره ای با حضور 7 تیم از شهرستان های بجنورد، اسفراین ،جاجرم ،شیروان، آشخانه برگزار گردید که دانشجویان دانشگاه بجنورد با عنوان هیات فوتبال بجنورد در این دوره از مسابقات شرکت نمودند و در پایان حائز مقام سوم گردیدند.