درخشش دختران دانشگاه و کسب مقام دوم در جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزش های دانشگاهی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم


جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزش های دانشگاهی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم (بهار ۱۳۹۷) توضیحات : جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزش های دانشگاهی خراسان شمالی ویژه دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت هفته معلم در تاریخ 1397/۰۲/25 به میزبانی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید. مسابقات در 6 آیتم: پرتاب و دریافت فریزبی-شوت فوتبال هدفمند - هفت سنگ مهارتی - ایستگاه آمادگی جسمانی -طناب زنی و پرتاب شوت بسکتبال برگزار شد. در این دوره از مسابقات 6 تیم از دانشگاه های استان شامل(دانشگاه بجنورد- دانشگاه پیام نور بجنورد- دانشگاه کوثر بجنورد- مجتمع فنی و مهندسی اسفراین - دانشگاه پیام نور فاروج- دانشگاه فرهنگیان) حضور داشتند. و در پایان تیم دانشگاه پیام نور بجنورد مقام اول، تیم دانشگاه بجنورد مقام دوم و تیم دانشگاه پیام نور فاروج مقام سوم را کسب کردند. نتایج مسابقات آیتم اول دوم پرتاب و دریافت فریزبی   - افسانه پرویزی فاطمه محمودی محدثه شادمان شوت فوتبال هدفمند پری ابراهیم زاده - ایستگاه آمادگی جسمانی - فاطمه محمودی طناب زنی   - فاطمه گرمکی فاطمه نیستانی گلثوم عباسی پرتاب شوت بسکتبال - محدثه شادمان   تصاویر مسابقات                                        

جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزش های دانشگاهی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت هفته معلم (بهار ۱۳۹۷)

توضیحات: جشنواره ورزش های همگانی هیات ورزش های دانشگاهی خراسان شمالی ویژه دانشجویان دختر به مناسبت گرامیداشت هفته معلم در تاریخ 1397/۰۲/25 به میزبانی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید. مسابقات در 6 آیتم: پرتاب و دریافت فریزبی-شوت فوتبال هدفمند -هفت سنگ مهارتی - ایستگاه آمادگی جسمانی -طناب زنی و پرتاب شوت بسکتبال برگزار شد. در این دوره از مسابقات 6 تیم از دانشگاه های استان شامل(دانشگاه بجنورد- دانشگاه پیام نور بجنورد- دانشگاه کوثر بجنورد- مجتمع فنی و مهندسی اسفراین - دانشگاه پیام نور فاروج- دانشگاه فرهنگیان) حضور داشتند. و در پایان تیم دانشگاه پیام نور بجنورد مقام اول، تیم دانشگاه بجنورد مقام دوم و تیم دانشگاه پیام نور فاروج مقام سوم را کسب کردند.

نتایج مسابقات

آیتم

اول

دوم

پرتاب و دریافت فریزبی

 

-

افسانه پرویزی

فاطمه محمودی

محدثه شادمان

شوت فوتبال هدفمند

پری ابراهیم زاده

-

ایستگاه آمادگی جسمانی

-

فاطمه محمودی

طناب زنی

 

-

فاطمه گرمکی

فاطمه نیستانی

گلثوم عباسی

پرتاب شوت بسکتبال

-

محدثه شادمان

 

تصاویر مسابقات