درخشش خانم توکلی و کسب مقام اول ،خانم آبخو و کسب مقام سوم در اولین دوره مسابقات استخری منجیان غریق


اولین دوره مسابقات نجات غریق استخری در روز شنبه 96/12/12 در محل استخر ایثار برگزار گردید که در این دوره منجیان از 6 استخر متشکل از 4 شهرستان شامل شهرستانهای شیروان بجنورد آشخانه و اسفراین شرکت نمودند از هر استخر4 منجی اجازه شرکت در مسابقات را داشتند که جمعا 24 منجی در این دوره حضور داشتند. و دو نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد خانمها ساناز توکلی موفق به کسب مقام اول و خانم نادیا ابخو موفق به کسب مقام سوم گردیدند.نفرات اول این مسابقات در نیمه دوم فروردین ماه به مسابقات کیش اعزام خواهند شد.

اولین دوره مسابقات نجات غریق استخری در روز شنبه 96/12/12 در محل استخر ایثار برگزار گردید که در این دوره منجیان از 6 استخر متشکل از 4 شهرستان شامل شهرستانهای شیروان بجنورد آشخانه و اسفراین شرکت نمودند از هر استخر4 منجی اجازه شرکت در مسابقات را داشتند که جمعا 24 منجی در این دوره حضور داشتند. و دو نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد خانمها ساناز توکلی موفق به کسب مقام اول و خانم نادیا ابخو موفق به کسب مقام سوم گردیدند.نفرات اول این مسابقات در نیمه دوم فروردین ماه به مسابقات کیش اعزام خواهند شد.