حضور سرکار خانم زهرا داوری در اردوی انتخابی تیم ملی سنگ نوردی جهت اعزام به کشور اسلواکی


اردوی انتخابی تیم ملی سنگ نوردی دختران در روز جمعه مورخ 97/2/28 در شهر کرمان برگزار گردید که نماینده دانشگاه بجنورد سرکار خانم زهرا داوری قهرمان سنگ نوردی اسیا برای اولین بار در این اردو حضور یافت.

اردوی انتخابی تیم ملی سنگ نوردی دختران در روز جمعه مورخ 97/2/28 در شهر کرمان برگزار گردید که نماینده دانشگاه بجنورد سرکار خانم زهرا داوری قهرمان سنگ نوردی اسیا برای اولین بار در این اردو حضور یافت.