تمرینات تیم فوتسال پسران جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور


 تمرینات تیم فوتسال دانشگاه جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی دوشنبه ها ساعت 20:30 در مجوعه ورزشی سالوک به مربیگری آقای خراسانی برگزار میگردد. علاقه مندان میتوانند چنانچه در سطح مسابقات منطقه می باشند در تمرینات تیم جهت انتخاب تیم دانشگاه حضور یابند.  

 تمرینات تیم فوتسال دانشگاه جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی دوشنبه ها ساعت 20:30 در مجوعه ورزشی سالوک به مربیگری آقای خراسانی برگزار میگردد. علاقه مندان میتوانند چنانچه در سطح مسابقات منطقه می باشند در تمرینات تیم جهت انتخاب تیم دانشگاه حضور یابند.