تمرینات تیم شطرنج دختران دانشگاه جهت حضور در مسابقات منطقه 9 کشور


    تیم شطرنج دانشگاه بجنورد متشکل از 4 بازیکن به مربیگری خانم مجردی تمرینات خود را در آذر ماه سال 96 با یک روز تمرین در هفته آغاز نموده و هم اکنون جهت حضور در مسابقات منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه نیشابور در حال تمرین می باشد.

 

 

تیم شطرنج دانشگاه بجنورد متشکل از 4 بازیکن به مربیگری خانم مجردی تمرینات خود را در آذر ماه سال 96 با یک روز تمرین در هفته آغاز نموده و هم اکنون جهت حضور در مسابقات منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه نیشابور در حال تمرین می باشد.