تمرینات تیم دو و میدانی پسران جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور


تیم دو و میدانی دانشجویان پسر جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 1396/11/07 لغایت 1396/11/09 برگزار می گردد  تمرینات خود را در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته ساعت 11:00 الی 13:00 در محل استادیوم تختی و روزهای شنبه،دوشنبه، چهارشنبه باشگاه آفرینش ساعت 20.30 تا 22:00  با مربیگری مجرب ترین مربی دو میدانی خراسان جناب اقای اصغر بابایی پیگیری می نماید.    

تیم دو و میدانی دانشجویان پسر جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 1396/11/07 لغایت 1396/11/09 برگزار می گردد  تمرینات خود را در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته ساعت 11:00 الی 13:00 در محل استادیوم تختی و روزهای شنبه،دوشنبه، چهارشنبه باشگاه آفرینش ساعت 20.30 تا 22:00  با مربیگری مجرب ترین مربی دو میدانی خراسان جناب اقای اصغر بابایی پیگیری می نماید.