تمرینات تیم جودو دانشگاه جهت شرکت در مسابقات منطقه 9 کشور


  تمرینات تیم جودو دانشگاه بجنورد جهت شرکت درمسابقات منطقه 9 کشور و مربیگری استاد مهنان هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه در مجموعه ورزشی علیدخت ساعت 20:00 الی 22:00 و روزهای یکشنبه و سه شنبه مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد ساعت 11:30 الی 13:00 برگزار می گردد. دانشگاه بجنورد در مسابقات منطقه ای میزبان تیمهای جودو می باشد.تیم جودوی دانشگاه در مسابقات کشوری سال گذشته موفق گردید دو مدال نقره و یک برنز را کسب نماید.با ارزوی موفقیت برای این تیم و کسب سهمیه المپیاد کشوری.    

 تمرینات تیم جودو دانشگاه بجنورد جهت شرکت درمسابقات منطقه 9 کشور و مربیگری استاد مهنان هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه در مجموعه ورزشی علیدخت ساعت 20:00 الی 22:00 و روزهای یکشنبه و سه شنبه مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد ساعت 11:30 الی 13:00 برگزار می گردد. دانشگاه بجنورد در مسابقات منطقه ای میزبان تیمهای جودو می باشد.تیم جودوی دانشگاه در مسابقات کشوری سال گذشته موفق گردید دو مدال نقره و یک برنز را کسب نماید.با ارزوی موفقیت برای این تیم و کسب سهمیه المپیاد کشوری.